Onze beste wensen voor 2013!

21 december 2012

Het nieuwe jaar staat voor de deur. CAL-XL gaat ook de komende twee jaar nog aan de slag. Hierbij alvast een voorproefje van wat we gaan doen


Een gelukkig nieuw jaar... Voor veel mensen in ons netwerk is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zowel burgers als makers en partners in sociaalartistiek werk zijn of worden getroffen door het verlies van hun baan of het wegvallen van financiering voor projecten. Deze gebeurtenissen raken ons diep en we wensen iedereen sterkte toen en veel positieve ontwikkelingen in 2013.

CAL-XL gaat door

Voor CAL-XL is de huidige situatie reden temeer om ook de komende jaren vol in te zetten op cultureel ondernemerschap en maatschappelijk engagement. En gelukkig staan we daar niet alleen in. Steeds meer mensen en organisaties onderkennen de kracht van cultuur in maatschappelijke ontwikkeling en willen daar hun (schaarse) middelen op inzetten. Er liggen meer dan genoeg uitdagingen. Het is nu zaak om door te pakken en ondanks - of juist vanwege - deze economisch moeilijke tijd de krachten te bundelen. Om echt het verschil te maken en dat ook te laten zien. Het goede nieuws is dat CAL-XL nog twee jaar op volle kracht door kan gaan met het werk, op basis van support van partners en opdrachten uit het veld.

Plannen

Het kernteam van CAL-XL werkt samen met partners in het veld de komende twee jaar verder aan de support van meerjarig wijkgerichte programma’s. Zoals nu al bezig in Brabant, Gelderland en Rotterdam.

Daarnaast gaan we meer aandacht besteden aan de synergie tussen professionele kunst en actief burgerschap bij ouderen en schoolgaande jeugd. Dit zijn bij uitstek groepen die belang hebben bij een nieuwe kijk op de werkelijkheid en nieuwe maatschappelijke verbindingen. Daar haken we graag op in.

En we zijn inmiddels ook internationaal actief. We ondersteunen het community arts programma van SPOTs project in Kosice (Slowakije) European Capital of Culture 2013. En hebben het initiatief genomen tot een Europese productie en manifestatie over de ontwikkeling van een ander Europa: de gevestigde landbouw en industrie voorbij, met nieuwe betekenissen voor kunst en actief burgerschap.

In het nieuwe jaar volgt meer nieuws over deze nieuwe ontwikkelingen. Nu eerst: prettige feestdagen!

Sandra Trienekens