Help mee met de opbouw van het archief community arts

1 juni 2011

CAL-XL neemt samen met de landelijke bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland het initiatief tot uitbreiden van de collectie publicaties over community arts. Op dit moment staan er in de bibliotheek al zo'n 350 publicaties over het onderwerp, maar er is waarschijnlijk veel (project)materiaal dat de weg naar dit archief nog niet heeft gevonden. CAL-XL zet zich in om juist die publicaties die voor buitenstaanders vaak moeilijk te traceren zijn, te verzamelen en een plek te geven.

Oproep

Kunstenaars, cultuuraanjagers, projectmanagers, onderzoekers en andere betrokkenen bij community arts projecten worden opgeroepen om publicaties op te sturen. Ingezonden materiaal wordt geïndexeerd en is straks via trefwoorden gemakkelijk terug te vinden in de (online) catalogus en de fysieke bibliotheek.

Om wat voor materiaal gaat het?

Vaak wordt bij een community arts project een boekje of brochure gemaakt met informatie, interviews, beschrijvingen, beeldmateriaal, enz. Als aandenken voor de deelnemers en/of als overzichtelijk naslagwerk waarin het project mooi wordt gepresenteerd. Ook vormgegeven documentatiemateriaal, onderzoeksverslagen, projectbeschrijvingen en retrospectieve uitgaven zijn welkom.

Zulke publicaties worden meestal slechts op kleine schaal uitgegeven en verspreid, terwijl ze zeer waardevolle informatie bevatten over hoe projecten zijn opgezet, vormgegeven en uitgevoerd. Let op: geen losse flyers of programmaboekjes zonder inhoudelijke informatie over het project!

CAL-XL roept iedereen die over geschikt materiaal beschikt (zowel recent als van jaren terug) op om het op te sturen voor in de landelijke bibliotheek. Twijfel je of iets geschikt is? Neem contact op met Finn Minke.

Materiaal opsturen

Stuur een of meerdere hardcopies op van boeken, boekjes, brochures, dvd’s en cd’s over community arts (projecten). Ook pfd’s zijn welkom, indien mogelijk zowel hardcopy als pdf opsturen.

Vermeld duidelijk je naam en gegevens, zodat we bij vragen contact met je kunnen opnemen. Vermeld ook eventuele bijzonderheden over het project of de uitgave.

Postadres
Cultuurnetwerk Nederland
T.a.v.: Finn Minke
Postbus 61
3500 AB Utrecht

E-mail (voor digitale uitgaven)
Finn Minke

Pierre Rutgers