Oproep Tandem-uitwisseling voor culturele managers

4 september 2013

Het Fonds Cultuurparticipatie is in samenwerking met de European Cultural Foundation, MitOst en de Koning Boudewijn Stichting een cultureel uitwisselingsprogramma gestart onder de noemer TANDEM ‘Community & Participation’.

TANDEM ‘Community & Participation’ heeft als doel lange termijnrelaties, kennisontwikkeling en –uitwisseling en netwerkvorming van Nederlandse instellingen met instellingen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te ontwikkelen. Het programma is gericht op de gebieden community arts, amateurkunst en cultuureducatie. Deze Tandem is bedoeld voor deelnemers uit Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Aanmelden kan tot 15 september 2013.

Meer info: Fonds voor Cultuurparticipatie

 

Ali Rabarison - van der Laan