Oproep voor kunstenaars!

23 april 2012

Movisie komt met een opdracht voor kunstenaars: KunstZINnig

Wat betekent zingeving voor dak- en thuislozen?
Volgens dak- en thuislozen is zingeving dé belangrijkste succesfactor in de hulpverlening. Cliënten verwijzen vooral naar alledaagse vormen van zingeving. Wat betekent zingeving dan voor hen? Dit willen we laten zien door dak- en thuislozen aan de hand van kunst te laten zien wat zingeving voor hen betekent. Onder de bezielende leiding van een kunstnaar worden ze uitgedaagd om na te denken over belangrijke levensvragen. Enerzijds is het werken aan een kunstwerk een vorm van zingeving voor de dak- en thuislozen zelf. Anderzijds laten ze met hun kunst ook aan anderen (hulpverleners, buurtbewoners en beleidsmakers) zien wat zingeving voor hen is. Enkele kunstwerken en bijbehorende portretten worden gefotografeerd en vastgelegd in de brochure ‘MensWaardig: portretten van dak- en thuislozen’. De foto’s uit de brochure worden ingelijst als foto-expositie aangeboden aan bibliotheken, gemeentehuizen, provinciehuizen en andere publieke ruimten.

Vraag:
Voor dit project zijn we op zoek naar 4 (ervaringsdeskundige) kunstenaars, die samen met dak- en thuislozen willen werken aan het thema zingeving. De centrale vraag van de opdracht ligt in de trant van: ‘Wat is voor jou het meest waardevol in je leven?’

Vorm:
De kunstvorm is vrij, maar moet op foto vastgelegd kunnen worden. We denken aan schilderen, dichten, tekenen, boetseren.

Eisen:

  • De opdracht aan de deelnemers moet uitvoerbaar zijn binnen 1,5-2 uur.
  • De kunstenaar heeft bij voorkeur zelf ervaring met dak- of thuisloosheid.
  • De kunstenaar is ervaren in het zelfstandig organiseren en geven van workshops aan deze of een vergelijkbare doelgroep.
  • Het kennen van lokale opvanginstellingen is een pre.
  • De kunstenaar is het aanspreekpunt van Movisie en onderhoudt ten minste contact door middel van een startgesprek, (telefonisch) tussengesprek en een eindgesprek.
  • De kunstenaar is tijdens de activiteiten alert op ervaringen van deelnemers m.b.t. zingeving en levensvragen en koppelt deze terug aan Movisie.


Aantal:
In totaal doet de kunstenaar 15 kunstactiviteiten bij 5 groepen. We stellen ons dus voor dat er in een opvanginstelling een reeks van 3 activiteiten aan een groep wordt aangeboden (1 x per week). Dit geeft deelnemers de kans om de kunstenaar te leren kennen en eventueel een week later te besluiten om mee te doen. Per activiteit doen minimaal 5 dak- en thuislozen mee.

Wanneer?
De activiteiten worden uitgevoerd van september 2012 tot en met november 2012.

Maximaal beschikbaar budget:
Per kunstactiviteit is voor zelfstandige kunstenaars maximaal een vergoeding van € 1875 (exclusief BTW) beschikbaar plus materiaalkosten. Hierbij gaan we uit van 2 uur uitvoering per activiteit en daarnaast voorbereiding, reistijd en terugkoppeling naar Movisie. Bij de voorbereiding zit een kennismakingsbezoek vooraf aan de instelling waar de activiteit plaatsvindt.

Interesse?
Heb je interesse in deze opdracht, mail dan op 1 A4 je idee en je begroting voor de uren en het materiaal naar Maaike Kluft, m.kluft@movisie.nl.
Je kunt reageren tot 30-04-2012.

Hassan Oumhamed