Publicatie: Trust Noord

23 april 2012

In Amsterdam Noord zijn de laatste paar jaren veel jonge kunstenaars neergestreken om te werken of te wonen. De succesvolle initiatieven als de Noorderparkkamer, de Broedstraten en de  Tolhuistuin zijn door hen ter hand genomen en tonen nieuwe verbindingen en reiken nieuwe perspectieven aan. Deze verschillende initiatieven – culturele programmering voor de stad, ontmoetingsplek in het park of kunstprojecten op straat - bereiken veel burgers en maken creativiteit en energie vrij.

Om deze initiatieven in een passende organisatievorm om te zetten zijn de Engelse Trusts als voorbeeld genomen. Een trust is een vorm van een buurtorganisatie, die burgers in staat stelt om initiatieven te nemen en zich eigenaar te voelen van zaken die hen direct aangaan. Het zijn wijkondernemingen die gebouwen, plekken of andere eigendommen beheren of exploiteren. Dit vraagt wel om een heel andere manier van denken, organiseren en kijk op de ‘civic economy’.

Meer eigendom en zeggenschap
De betrokkenen in Noord houden een pleidooi voor het opzetten van een dergelijke trust. Het leidt tot meer eigenaarschap van burgers over een locatie, maar fungeert ook als motor voor werk, scholing en ontmoeting. Professionals krijgen een andere rol, het leggen van verbindingen, maar ook om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Geldstromen
Er moet ook iets anders gebeuren. Er moet economie gemaakt worden. Er gaan geldstromen naar burgers, zij verdienen er geld mee en deze vervolgens ook weer ingezet worden in scholing, werkgelegenheid en leefkwaliteit van de wijk.

De publicatie geeft alvast een voorzet hoe de trust in 2017 zou kunnen opereren.

Publicatie
Download hier de publicatie.
Auteurs: Dommelen, S., C. Keulemans en F. Ziegler (red.)
Uitgever: Noorderparkkamer, Tolhuistuin en Broedstraten
Datum uitgave: mrt 2012

De publicatie is gesteund door Bureau Broedplaatsen, Stadsdeel Amstedam Noord, DMO Wijkaanpak, Ymere.

Ali Rabarison - van der Laan