SocialArtLab was groot succes

24 december 2012

Op vrijdag 14 december organiseerde Movisie het SocialArtLab 2012. Met groot succes! Meer dan 50 personen uit verschillende sectoren, zoals kunst, welzijn, zorg en onderwijs, kwamen bijeen om samen te werken aan een 'position paper': een paper waarmee we gezamenlijk de kracht en meerwaarde van sociaal-artistieke projecten voor het bereiken van maatschappelijke doelen onder de aandacht willen brengen. En meer bekendheid geven en draagvlak creëren voor de samenwerking tussen de kunst- en sociale sector.


Movisie heeft een aanzet gedaan voor de paper. Dit concept hebben we tijdens het SocialArtLab met elkaar besproken. Iedereen deed enthousiast mee aan verschillende gesprekstafels in twee rondes. In 2013 nemen we deze input mee en gaan met een schrijversgroep en een groep meelezers die zich tijdens het SocialArtLab hebben aangemeld de paper met elkaar aanscherpen. We streven naar een paper waar mensen uit verschillende sectoren zich aan willen en kunnen verbinden en die mensen in 2013 in hun eigen netwerk kunnen verspreiden. Ook daarvoor heef een grote groep zich opgegeven.
 

Opvallende punten

Een aantal opvallende punten die naar voren kwamen zijn: het belang van de inzet van kunst beter zichtbaar maken. Verdere aanscherping van de paper met inspirerende voorbeelden. De stem van de doelgroep beter naar voren laten komen en die actiever betrekken. En de belangrijke vraag: hoe zet je op papier iets neer dat je eigenlijk moet ervaren? Want de kracht van al deze projecten zit in de ervaring, niet het praten over.
Download het position paper via de website van Movisie
 

SocialArtLab op LinkedIn

Genoeg uitdaging dus om verder te gaan. Wordt vervolgd in 2013! Meld je nu aan op de LinkedIn groep SocialArtLab om de voortgang te volgen!

Güner Güven