Start Community Arts Learning Lab (CALL)

3 mei 2011

Voor culturele professionals met hart voor de samenleving!U zoekt het niet ver van huis, want inspiratie vindt u op straat. De buurt zit vol verhalen en die vertaalt u naar creatieve projecten. Met de bewoners en voor de bewoners, want verbinding zoeken en samen iets neerzetten, dat is uw doel. Community Arts is een kunstvorm waarin uw artistieke drijfveer ligt.

 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab  (CALL) leert u het terrein te verdiepen en te verbreden. U gaat op zoek naar uw artistieke identiteit binnen de Community Arts. U ontwikkelt een eigen stijl en visie. Tegelijkertijd groeit uw ondernemerschap en vindt u een weg naar nieuwe opdrachtgevers.Wat is het doel van de opleiding?


De opleiding Community Arts Learning Lab  (CALL) leidt kunstenaars en creatieven op tot professionele ontwikkelaars van culturele projecten in buurten en wijken. Het landelijk netwerk van gerenommeerde Community Arts werkers vormt de werkplaats waar praktijkervaring verdiept en uitbreid kan worden. De opleiding biedt praktische handvatten en een stevige basis in de praktijk.Voor wie?


Voor kunstenaars en creatieven met een actieve kunstenaarspraktijk en aantoonbare ervaring met projecten in de wijk en/of geëngageerde kunst. De opleiding is geschikt voor alle kunstdisciplines.Wat kunt u met de opleiding in de beroepspraktijk?


Als ontwikkelaar en begeleider van Community Arts projecten verhoudt u zich tot deelnemers en belanghebbenden van het project. U plant en organiseert. U ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met kunstenaars en opdrachtgevers. U beziet de zaken vanuit uw eigen creatieve achtergrond, maar u zoekt tegelijkertijd aansluiting bij de opdrachtgever. U werkt vanuit een persoonlijke fascinatie en authentieke visie op kunstenaarschap en u weet mensen te prikkelen in hun creatieve proces.Wat leert u?


- Een visie en een eigen stijl ontwikkelen over Community Arts.

- Een ondernemingsplan maken voor uw eigen praktijk.

- Relaties ontwikkelen en onderhouden met de verschillende partijen binnen het werkveld.

- Een creatief idee vertalen naar de behoeften van de opdrachtgever.

- Plannen en organiseren.

- Projecten aansturen en de deelnemers prikkelen in hun creatieve proces.

- Werken vanuit een persoonlijke fascinatie en authentieke visie op kunstenaarschap in relatie tot de samenleving.
 


Hoe ziet de opleiding eruit?


Duur: een schooljaar.

Van: augustus/september 2011 tot juli 2012

Gemiddelde tijdsinvestering:
25 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over 5 modules

Onderdelen: theorie in verschillende vormen: colleges, trainingen, masterclasses, werkplekbezoeken, gastlessen, stages, individuele begeleiding/coaching, samenstellen van een eigen ondernemersplan.


Bijeenkomsten


De bijeenkomsten zijn onderverdeeld in 5 modules:

1.    Grondslagen, achtergronden en geschiedenis van Community Arts

2.    Creatieve kracht

4.    Cultuurparticipatie en bereik

5.    Cultureel ondernemerschap

Werkpraktijk


U werkt gedurende de hele opleiding gemiddeld een dag in de week in de praktijk. Dit gebeurt onder supervisie van een ervaren Community Arts kunstenaar.Cultureel ondernemingsplan


De opleiding is gericht op het (verder) ontwikkelen van een eigen identiteit in het veld van Community Arts. Om deze identiteit vorm te geven, werkt u gedurende de opleiding aan een cultureel ondernemingsplan.

Intervisie
In vaste intervisiegroepen reflecteert u in de werkpraktijk en op de voortgang van uw ondernemingsplan. Deze intervisiebijeenkomsten maken deel uit van het opleidingsprogramma en worden deels begeleid door de studieleider.Toetsing

In de opleiding bent u voortdurend bezig met uitproberen, ervaringen opdoen in de praktijk, terugkijken, leerpunten formuleren, opnieuw uitproberen, etc. De studieleider, andere deelnemers en praktijkbegeleiders helpen u bij dit ontwikkelings`proces. Naast dit continue proces van leren en reflecteren, zijn er in de opleiding toetsen ingebouwd waarin de voortgang van het leerproces wordt besproken. Er is een voortgangsgesprek en een eindgesprek. Ook is er een presentatie van de ondernemingsplannen aan het opgebouwde netwerk.Waar kunt u de opleiding volgen?


Community Arts Learning Lab wordt op twee locaties gestart: in Groningen door Kunstencentrumgroep Groningen en in Utrecht door ZIMIHC.Selectieprocedure


Per locatie zijn er 14 plaatsen beschikbaar.

- U kunt zich aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier.

- Een eerste selectie vindt plaats op grond van dit aanmeldingsformulier. Hierbij wordt gekeken naar de ervaring en motivatie.

- U ontvangt schriftelijk bericht of u wel of niet voor een intakegesprek wordt uitgenodigd.

- Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op uw motivatie en kwaliteiten. Dit vindt eind juni plaats.

- Wordt u niet toegelaten dan ontvangt u schriftelijk bericht namens de examencommissie met een korte argumentatie.Kosten

De opleiding kost € 2.500 euro (WWIK'ers komen in aanmerking voor een korting).
Wij bieden de mogelijkheid dit bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel te lenen via de Cultuurlening van Cultuur-Ondernemen i.s.m. Triodos Bank (voor meer informatie, condities en voorwaarden kijk op: www.cultuur-ondernemen.nl/cultuurlening

Inschrijven
Inschrijven voor het studiejaar 2011–2012 kan vanaf 4 mei tot 10 juni 2011. Uitsluitend via een online formulier.

Wilt u een seintje krijgen als de online inschrijving start?
Stuur dan een e-mail naar: CALL@cultuur-ondernemen.nlMeer informatie: 
Neem contact op met Krista Heijster of kijk op http://www.cultuur-ondernemen.nl/kunstenaars/opleidingen/call

Community Arts Learning Lab is ontwikkeld door Cultuur-Ondernemen en CAL-XL en wordt in 2011 uitgevoerd in samenwerking met ZIMIHC en Kunstencentrumgroep Groningen. De opleiding wordt in studiejaar 2011–2012 op twee locaties uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van Kunstencentrum groep Groningen in opdracht van Cultuur-Ondernemen.
 

Ali Rabarison - van der Laan