Start Cultuurimpuls Venlo

10 maart 2019

Het Cultureel Platform Venlo heeft een meerjaren-visie opgesteld voor de komende beleidsperiode. Deze Cultuurimpuls zet vol in op kunst als katalysator voor cultuur, sociale en economische ontwikkeling in de aandachtswijken van Venlo. De gemeente Venlo heeft zich inmiddels achter de nota geschaard. Op donderdag 28 maart is er een startbijeenkomst met het culturele veld in Bibliotheek Venlo. 

De Cultuurimpulsis ontstaan in samenwerking met vijf grotere basisinstellingen van de gemeente Venlo (Theater de Maaspoort, Kunstencentrum Venlo, Bibliotheek Venlo, Limburgs Museum, Poppodium Grenswerk). Het is een plan op hoofdlijnen waarvoor samen met de gemeente middelen zijn gereserveerd. In gezamenlijkheid is gekozen voor een aantal thematische programmalijnen. Die worden de komende maanden samen met partners in het culturele en maatschappelijke veld verder uitgewerkt. Op 28 maart vindt daarom een startbijeenkomst plaats, daarna volgt in april De Week van de Cultuurimpulsmet themabijeenkomsten waarin samen met het veld de verschillende programmalijnen uitgediept zullen worden. Het programma wordt het eerste jaar aangejaagd door ‘Kwartiermaker’Sikko Cleveringa van CAL-XL, laboratorium voor kunst en samenleving. Hij was eerder ook betrokken bij de formulering van het plan. 

Het Cultureel Platform Venlo heeft besloten de komende jaren veel aandacht aan de wijken in de gemeente Venlo te besteden. Uit onderzoek van de aangesloten culturele organisaties bleek dat juist in bepaalde wijken weinig gebruik wordt gemaakt van het cultuuraanbod. Omdat kunst en cultuur bijdragen aan competenties van jongeren, kwaliteit van leven voor ouderen, economische ontwikkeling en aan sociale cohesie, is het van groot belang dat iedere Venlose burger participeert. De Cultuurimpuls heeft ambities de participatie in de wijken naar een hoger niveau te krijgen in de beleidsperiode 2019-2022. 

Het Cultureel Platform Venlo is een stichting waarin de directie van de vijf culturele basisinstellingen van Venlo zitting in nemen. Het platform is opgericht om meer structuur te geven aan de samenwerking tussen de verschillende organisaties. 

Data en thema's van startbijeenkomst en de week van de cultuurimpuls:

 • Startbijeenkomst Cultuurimpuls Venlo
  Donderdag 28 maartvan 16.00 tot 17.30 uur, locatie: Bibliotheek Venlo
  Hoe en waarom een cultuurimpuls en welke rol kan jij daarin spelen?
   
 • Maandag 8 april van 19.30 tot 21.30 uur: Think Global – Act Local - Nieuwe aanjagers en cultuurmakers. Hoe vertaal je grote maatschappelijke thema’s vanuit de wijk naar de stad en vice versa?
 • Dinsdag 9 april van19.30 tot 21.30 uur: Creërend leren in je eigen leefomgeving. Hoe verbind je onderwijs met creatieve uitdagingen in de eigen leefomgeving en vice versa?  
 • Woensdag 10 april van 19.30 tot 21.30 uur: Talentontwikkeling en nieuw publiek. Hoe verbind je talenten in de wijk met voorzieningen in de stad en vice versa?
 • Donderdag 11 april van 19.30 tot 21.30 uur: Lang leve de kunst. Hoe verbind je kunst met gezond en gelukkig ouder worden? 

Zie voor meer informatie over het programma en de locaties www.cultuurimpulsvenlo.nl (binnenkort online)

Download hier de Startnotitie Cultuurimpuls Venlo

 

Finn Minke