Volgende stap in publicatie over community arts en onderzoek

10 september 2013

In samenwerking met Quirijn vd Hoogen (RUG) en Ruth Benschop (Hogeschool Zuyd) werkt CAL-XL in de persoon van Sandra Trienekens aan een publicatie over community art en onderzoek, met bijdragen van uiteenlopende Nederlandse onderzoekers.

De bijdragen houden de community art praktijk tegen het licht om er lessen uit te trekken, te zien waar de community art praktijk het gevestigde denken over kunst en engagement prikkelt en waar er bruggen kunnen worden gebouwd tussen verschillende wetenschappelijke tradities. De bijdragen gaan in op de vraag of we kunst en community art met andere ogen kunnen bezien en wat dat betekent voor onderzoek. Welke ongebruikelijke wetenschappelijke kruisbestuivingen en veelbelovende, uitdagende onderzoekmethoden dienen zich al aan?

OPROEP!
Ben je een onderzoeker en wil je een bijdrage leveren? Dat kan: neem contact met ons op (06-181 35 808) of stuur een abstract naar urbanparadoxes@xs4all.nl (max. 300 woorden).
De beoogde uitgever is Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie (Krisis.eu). Nadere informatie over verschijning van de publicatie volgt.

 

Farida Moultmar