Drie nominaties Brabantse Buurtcultuurprijs !

2 oktober 2014

Om de saamhorigheid in de buurten en wijken te versterken, ondersteunt de provincie sinds 4 jaar buurtcultuurwerk. Veel vrijwilligers en cultuurmakers hebben in deze periode hun schouders eronder gezet. Het resultaat: meer dan 100 projecten. Hoog tijd voor een onderscheiding: de Buurtcultuurprijs. 

Selectie jury
De deskundige jury heeft inmiddels drie projecten genomineerd die bij uitstek voorbeelden zijn van een goede samenwerking tussen professionele cultuurmakers en bewonersinitiatieven: Woensel Supertoll (Eindhoven), De Vogeltjesbuurt (Tilburg) en Wijk Kijken (Oss). Uit deze selectie kiest de jury uiteindelijk ook de winnaar. Lees hier meer over de prijs en de genomineerden.

Uitslag 18 december 2014
Omroep Brabant besteedt in 3 uitzendingen van ‘Onder Ons’ steeds aandacht aan 1 van de top 3 projecten. Gedeputeerde Brigite van Haaften maakt op 18 december de winnaar bekend. Omroep Brabant doet ook daarvan verslag. 

Stimuleringsprijs 
De Buurtcultuurprijs is een stimuleringsprijs. De winnaar ontvangt een bedrag van € 20.000 om te besteden aan een vervolgproject. 

Achtergrond
Provincie Brabant ondersteunt al vier jaar buurtcultuurprojecten in Brabant. Initiatieven van actieve bewoners en bevlogen makers. Gesteund door lokale organisaties en ondernemers. Dit doen ze via een fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: het Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. 
Doelstelling van dit fonds is tweeledig. Zoveel mogelijk bewoners kennis laten maken en actief betrekken bij culturele activiteiten. En het leefklimaat in de buurten verbeteren. De projecten financieren we deels vanuit het fonds en daarnaast leveren we ondersteuning vanuit het secretariaat van het Cultuurfonds om de kwaliteit te verbeteren. Verder verbinden we lokale buurtcultuurprojecten met de lokale instellingen voor amateurkunst en kunsteducatie. 
Behalve de provincie, investeren ook vijf Brabantse woningcorporaties via het Prins Bernhard Cultuurfonds in buurtcultuur. Door kunst direct in de buurten en wijken te brengen ontstaat een humuslaag waarop de kunst verder tot bloei kan komen. 

Finn Minke