translate share

Artiance Cultuurstroom

Op scholen en in wijken

De afdeling Artiance Cultuurstroom biedt activiteiten aan leerlingen en docenten in het onderwijs in Alkmaar en omgeving. Dat varieert van kunstactiviteiten op maat tot programma's met vaste ‘cultuurroutes’ voor het primair onderwijs, naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs/mbo/hbo, nascholing, en cultuur in de wijk. Onder 'Documentatie' vind je meer informatie over activiteiten.

Cultuuraanjager

De gemeentelijke Cultuuraanjager is in dienst bij Artiance. Zij stimuleert kunst- en cultuurprojecten met een sociale insteek in Alkmaarse wijken. Zij doet dit door middel van advisering, netwerkvorming, bemiddeling en projectondersteuning aan zowel beginnende culturele initiatieven en organisaties, als aan meer gevestigde kunstinstellingen. Opkomende culturele initiatiefnemers en plannenmakers kunnen bij de cultuuraanjager terecht voor advies over de aanpak van culturele projecten, subsidies en sponsoring, publieksbereik, wijze van samenwerking en locaties. Het werk van de cultuuraanjager is gebaseerd op drie inhoudelijke pijlers: ‘Ontmoet je buur met kunst en cultuur’, ‘Artiance voor de wijk’ en ‘Bruisend Alkmaar voor iedereen’.

Contactpersoon voor dit programma

Daniëlle Koelemij
06 11644881
cultuuraanjager@artiance.nl

Cultuuraanjager

Daniëlle Koelemij

Programma-eigenaar

Artiance, centrum voor de Kunsten

Website(s)

Locatie(s)

Bergen; Graft-De Rijp; Alkmaar; Schermer; Heerhugowaard; Heiloo; Castricum; Langedijk

Looptijd programma

jan 2009 - dec 2016

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

  • plattelandsontwikkeling
  • onderwijs (binnenschools)
  • onderwijs (buitenschools/brede school)
  • welzijn/jeugd
  • welzijn/opbouwwerk
  • welzijn/senioren

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • project- en/of talentontwikkeling (cultuurverkenner/-scout)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)

Financiële slagkracht

i

Het bedrag geeft een indicatie van het bedrag dat jaarlijks is gereserveerd voor de uitvoering van projecten binnen het programma.

meer dan € 50.000

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 500
Omzet: € 194000 per jaar

Documentatie