translate share

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf

De meeste buurtcultuurprojecten ontstaan in de buurt, de straat, de wijk. Bewoners hebben bijvoorbeeld een plan; kunstenaars die in de wijk wonen willen wat; of er komen ideeën vanuit een zorgcentrum, buurthuis of bewonerscommissie. Met het programma Buurtcultuurfonds Woonbedrijf worden diverse initiatieven ondersteund en gerealiseerd.

Het programma is een samenwerkingsverband van corporatie Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) coördineert en begeleidt de aanvragen. Het doel van het programma is een gezamenlijke impuls te geven aan leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur.

Projecten

Het programma richt zich op kleinschalige projecten gericht op een straat, buurt of wijk. Elk project is bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen en te verbinden met behulp van kunst, theater, muziek, fotografie, design, taal, dans, etc. Het gaat erom ideeën uit de buurt te verbinden aan kennis van het CKE en Woonbedrijf, om gezamenlijk kunst en cultuur in de wijken te brengen.

Aanpak

De initiatiefnemers uit de buurt dienen hun plan in bij het CKE Projectbureau. In een snelle controle van het CKE in samenwerking met Woonbedrijf, blijkt of een plan verder kan worden ontwikkeld. We kijken welke hulp er echt nodig is, hoe het plan zo sterk en eenvoudig mogelijk kan worden opgezet, en vooral dat het daadwerkelijk uitvoerbaar is. Een deel van de projecten wordt uitgevoerd in samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep, een koepelorganisatie voor zorgcentra. Bij deze projecten staat de verbinding zorgcentrum – buitenwereld centraal.

Elk project is en blijft van de bedenkers; CKE Projectbureau assisteert en controleert. Die controle gebeurt vooral door betrokkenheid te tonen.

Contactpersoon voor dit programma

Frits Achten
040 2163265
Frits.Achten@cke.nl

Cultuuraanjager

Frits Achten

Programma-eigenaar

Woonbedrijf

Website(s)

Locatie(s)

Eindhoven; Veldhoven; Geldrop-Mierlo; Son en Breugel

Looptijd programma

jan 2012 - dec 2014

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

  • stedelijke ontwikkeling
  • onderwijs (buitenschools/brede school)
  • welzijn/opbouwwerk
  • welzijn/senioren
  • zorg

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)
  • project- en/of talentontwikkeling (cultuurverkenner/-scout)

Financiële slagkracht

i

Het bedrag geeft een indicatie van het bedrag dat jaarlijks is gereserveerd voor de uitvoering van projecten binnen het programma.

meer dan € 50.000

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 55
Omzet: € 180000 per jaar