translate share

Cultuurpact Rond Nijmegen

Cultuurpact staat voor: Mooie projecten voor verschillende doelgroepen, goede samenwerking, het benutten van actuele kansen en meer aandacht voor lokaal en regionaal cultuurbeleid.

In Cultuurpact werken provincie Gelderland, gemeenten en KCG, het Gelders kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, samen aan versterking van kunst en cultuur in de Gelderse regio’s. Door krachten te bundelen in regionaal verband, wordt mogelijk wat gemeenten en cultuurinstellingen afzonderlijk minder snel voor elkaar krijgen.

Cultuurpact is actief in vijf regio’s (in totaal 49 gemeenten): Veluwe, Rivierenland, Achterhoek, Rond Arnhem en Rond Nijmegen. KCG voert Cultuurpact uit in opdracht van de provincie. Voor elke regio heeft zij een coördinator in dienst.

De werkwijze is helder: de regio bepaalt. Dat start bij de gemeenten. De portefeuillehouders cultuur bepalen binnen welke thema’s projecten worden ontwikkeld, zoals cultuurtoerisme, amateurkunst, cultuureducatie of jongeren. Deze thema’s leggen zij elke vier jaar vast in Regionale Cultuurprogramma’s.

De praktijkmensen - de instellingen en spilfiguren - zijn daarna aan zet. Zij kennen de regio en weten waar kansen liggen. Cultuurpact brengt hen bij elkaar, initieert netwerken en zet gezamenlijk projecten op. De regiocoördinator van Cultuurpact is daarbij de verbindende schakel. Goede projecten hebben lokaal draagvlak, stimuleren samenwerking, zijn bij voorkeur meerjarig en kunnen daarna zelfstandig verder. Steeds zijn de wensen, schaal, kracht en mogelijkheden van de regio bepalend.

De gemeenten kiezen samen welke projecten worden uitgevoerd. De regiocoördinator van KCG begeleidt de ontwikkeling, geeft de gemeenten inzicht in proces en resultaten en bedient de regio als makelaar, ontwikkelaar en ‘spin in het web’. Op programma en projecten heeft de provincie geen invloed.

Resultaten: nieuwe vormen van cultuuraanbod, een actief netwerk van cultuurinstellingen, meer bedrijvigheid tussen gemeenten en culturele instellingen, meer kennis en kunde bij gemeenten en (culturele) instellingen en, zo leert de ervaring, ook meer aandacht voor lokaal en regionaal cultuurbeleid.

Contactpersoon voor dit programma

Marieke van de Geyn
0626300464
mariekevandegeyn@kcg.nl

Cultuuraanjager

Marieke van de Geyn

Programma-eigenaar

KCG (Kunst en Cultuur Gelderland)

Website(s)

Locatie(s)

Looptijd programma

jan 2009 - dec 2012

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • project- en/of talentontwikkeling (cultuurverkenner/-scout)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)

Financiële slagkracht

i

Het bedrag geeft een indicatie van het bedrag dat jaarlijks is gereserveerd voor de uitvoering van projecten binnen het programma.

meer dan € 50.000

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 3
Omzet: € 70000 per jaar