translate share

De Reis2018

Community arts programma van Lwd2018

De Reis2018 is het community art programma van Lwd2018. Het is een culturele trektocht dwars door Friesland om de kracht van de provincie zichtbaar te maken en de gemeenschapszin te versterken. Artistieke professionals onderzoeken samen met bewoners maatschappelijke vraagstukken in de lokale omgeving. Wat leeft er? Hoe zien de inwoners hun toekomst? Met als uitgangspunt dat wat er leeft onder de doelgroepen worden projecten opgezet die vorm krijgen vanuit de beleving van de deelnemers. Met kunst en cultuur helpt De Reis de toekomst te verbeelden.

Culturele hoofdstad 2018

Leeuwarden wordt samen met de provincie Friesland in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Ter voorbereiding op de kandidatuur werd stichting Fryslân 2018 opgericht in 2010 (het huidige Lwd2018). Het programma van Lwd2018 is onder andere sterk gericht op het versterken van de gemeenschapszin, de 'mienskip' in Friesland. Daarom werd al in het voortraject van Lwd2018 De Reis opgestart (2011).

Methodiek voor culturele interventies

De Reis2018 is begonnen als een experiment om te onderzoeken welke werkwijze geschikt is voor het uitvoeren van culturele interventies waarbij artistiek leiders locatiegebonden maatschappelijke kwesties aanpakken. Om de ervaringen te delen en zichtbaar te maken, is in opdracht van De Reis de werkwijze vastgelegd in een methodiek.

De methode is ontwikkeld door middel van een kort literatuuronderzoek en een kwalitatief veldonderzoek. Met een intervisiegroep van culturele makers en studenten is de methode getoetst in het veld. Het uiteindelijke resultaat bevat handvatten voor culturele makers om zelf aan de slag te kunnen gaan. Naast visie, werkwijze en doelstellingen van De Reis2018 bevat de methodiek ook een aantal korte projectbeschrijving. Je kunt de methodiek downloaden in de middenkolom.

Contactpersoon voor dit programma

Metsje Gerlsma
06 43 36 56 32
m.gerlsma@2018.nl

Cultuuraanjager

Metsje Gerlsma

Programma-eigenaar

Kulturele Haadstêd 2018

Website(s)

Locatie(s)

Leeuwarden

Looptijd programma

jun 2010 - dec 2018

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)

Documentatie

Remix van woorden jryvoorzitter