translate share

De Stad als Muze

Meerjarig programma van Museum Rotterdam met als doel ervaring op te doen met nieuwe vormen van erfgoedprojecten in de stad.

Een stad is meer dan straten en gebouwen. Rotterdam is alle Rotterdammers samen. Museum Rotterdam is daarom op zoek naar bewoners die over het leven in Rotterdam willen vertellen. De verzamelde verhalen en voorwerpen vormen een hedendaagse geschiedenis van de stad.

Om de verhalen van zoveel mogelijk verschillende Rotterdammers te horen gaat een 'urban curator' de stad in. Het museum wordt zo onderdeel van diverse stedelijke netwerken, neemt deel aan het lokale leven en verzamelt met de bewoners het hedendaags erfgoed.

Het museum begint het participerend onderzoek op wijkniveau, sluit aan bij een passend thema uit de buurt en betrekt individuele bewoners. Tussentijdse evenementen en presentaties tonen ter plekke de resultaten en dagen bezoekers uit hun eigen verhaal van Rotterdam te delen. In vier jaar tijd komen Rotterdam Zuid, Noord, Oost en West aan bod.

Stad als Muze wordt mede mogelijk gemaakt door financiƫle bijdragen van Stichting DOEN, Dienst Kunst en Cultuur van de Gemeente Rotterdam en de Mondriaan Stichting.

Contactpersoon voor dit programma

Irene van Renselaar

Cultuuraanjager

Irene van Renselaar

Programma-eigenaar

Museum Rotterdam

Website(s)

Locatie(s)

Rotterdam

Looptijd programma

jan 2010 - dec 2013

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)