translate share

Freehouse

Freehouse streeft naar het opzetten van ruimtes waar lokale ondernemers, jongeren en kunstenaars/ontwerpers samen kunnen komen om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Deze uitwisseling zal leiden tot een vorm van culturele productie die de economische positie van de betrokkenen kan versterken en die het culturele proces van bedenken en realiseren zichtbaar maakt.

Freehouse is een model waarin onderwijs en werk de basis vormen voor het stimuleren van het culturele zelfbewustzijn en de economische draagkracht van de wijk. Tegelijkertijd worden jongeren en ondernemers aangesproken op hun specifieke ‘skills’ en leren deze in te zetten in een proces dat gericht is op het creëren van een levendig publiek domein en het ontwikkelen van een breed gedragen en integraal idee over samenleven in de buurt.

Binnen Freehouse gaat het er vooral om het cultureel ondernemerschap te stimuleren vanuit de gedachte om de wijk als geheel te versterken. Het stimuleren van het sociaal-cultureel zelfbewustzijn en het versterken van de economische zelfstandigheid van de wijk staan hierbij voorop.

Contactpersoon voor dit programma

Ramon Mosterd

Cultuuraanjager

Ramon Mosterd

Programma-eigenaar

Jeanne van Heeswijk

Website(s)

Locatie(s)

Rotterdam

Looptijd programma

aug 2013 - aug 2013

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)