translate share

Kunst in de wijk Arnhem

Meerjarig cultuurparticipatieprogramma van Kunstbedrijf Arnhem met zes cultuurscouts die in de wijken als makelaar functioneren. De cultuurscouts faciliteren, organiseren en initiëren kunst- en cultuurprojecten in de wijken van Arnhem. Dit doen zij samen met bewoners en wijkinstellingen.

Contactpersoon voor dit programma

Marijn Swarte
026-3272319
marijn.swarte@kunstbedrijfarnhem.nl

Cultuuraanjager

Marijn Swarte

Programma-eigenaar

Kunstbedrijf Arnhem

Website(s)

Locatie(s)

Arnhem

Looptijd programma

sep 2002 - sep 2016

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

  • stedelijke ontwikkeling
  • onderwijs (buitenschools/brede school)
  • welzijn/jeugd
  • welzijn/opbouwwerk
  • welzijn/senioren
  • zorg
  • economie/arbeid
  • anders

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • project- en/of talentontwikkeling (cultuurverkenner/-scout)
  • uitvoering (de aanjager is tevens producent/maker)

Financiële slagkracht

i

Het bedrag geeft een indicatie van het bedrag dat jaarlijks is gereserveerd voor de uitvoering van projecten binnen het programma.

tussen € 5.000 en € 25.000

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 60
Omzet: € 300000 per jaar