translate share

Kunst in de Wijken Delft

Kunst in de Wijken is het cultuurprogramma van de Gemeente Delft waarbij bewoners en kunstenaars samenwerken aan een leefbare stad. Bewoners geven hiermee meer betekenis aan hun dagelijks leven, straat, buurt of groep.

Al 10 jaar een begrip

Kunst in de Wijken organiseert succesvolle kunstprojecten met bewoners in de Delftse wijken sinds 2003. In flats, straten en buurten; met speciale doelgroepen; kort en snel; of met langdurige aanwezigheid. Van zingende flat tot bouwkavel, van seniorentheater tot textielatelier. Sinds 2003 zijn meer dan 110 projecten uitgevoerd waarin vele Delftenaren hun onbekende talenten ontdekten. Locaties leefden op en groepen mensen kregen een gezicht in de samenleving. Kunst in de Wijken is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken organisatie die op vaak onverwachte wijze nieuw elan, nieuwe trots en nieuwe verbondenheid tot stand brengt. En ook nog mooie kunstwerken achterlaat!

Samenwerken

Kunst in de Wijken is onderdeel van De VAK, centrum voor de kunsten en werkt samen met een groot aantal maatschappelijke partners. Op die manier krijgen de projecten duurzame meerwaarde. Er wordt onder meer samengewerkt met bewonersorganisaties, Participate, woningcorporaties, jongerencentrum The Mall, de afdeling Kunsteducatie, DIVA Delft, Werkplaats Spoorzone Delft, Projectbureau Poptahof, DOK, Theater de Veste, en de Haagse Hogeschool.

Advies, netwerk, uitvoering

Kunst in de Wijken Delft organiseert jaarlijks een programma in opdracht van de gemeente. Daarnaast biedt het programma professioneel advies bij de opzet, organisatie en uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in de samenleving, en wordt een groot regionaal en landelijk netwerk onderhouden.

Contactpersoon voor dit programma

Wouter van den Haak
0623859057
wvdhaak@kunstindewijken.nl

Cultuuraanjager

Wouter van den Haak

Programma-eigenaar

De VAK, centrum voor de kunsten

Website(s)

Locatie(s)

Delft

Looptijd programma

jan 2003 - jan 2015

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

  • stedelijke ontwikkeling
  • onderwijs (buitenschools/brede school)
  • welzijn/jeugd
  • welzijn/opbouwwerk
  • welzijn/senioren
  • zorg

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)

Financiële slagkracht

i

Het bedrag geeft een indicatie van het bedrag dat jaarlijks is gereserveerd voor de uitvoering van projecten binnen het programma.

meer dan € 50.000

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 10
Omzet: € 250000 per jaar