translate share

Laaktheater 2013-2016

Het Haagse stadsdeel Laak heeft een diversiteit aan bewoners, leefstijlen, meningen, geloven, talenten en initiatieven. Dit is de rijke omgeving en bron van inspiratie waarin Laaktheater opereert. Eerder was Laaktheater vooral een theater voor de betere jeugdtheatervoorstellingen; inmiddels groeit het uit tot een theater van de wijk.

Laaktheater wil door middel van cultuur de leefbaarheid in Laak vergroten. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij hoog in het vaandel. Kwaliteit bieden én kwaliteiten in de buurt losmaken, zichtbaar maken en naar een hoger plan brengen.

Laaktheater maakt voorstellingen met wijkbewoners en zet samen met wijkbewoners culturele projecten op in het stadsdeel. Zo is er bijvoorbeeld Smaak van Laak, een kunst- en open atelierroute door Laak. En een literaire wandeling door Laak samen met bewoners.

Het Laaks Wijktheater is een initiatief van het Laaktheater en vindt plaats in samenwerking met andere partijen in de wijk zoals Vadercentrum Adam en Moedercentrum De Koffiepot, beide organisaties vallen onder Stichting MOOI. Het Laaks Wijktheater behandelt thema’s die dicht bij de persoonlijke leefwereld van de wijkbewoners liggen. De voorstellingen zijn van kwalitatief hoog niveau en gaan over onderwerpen die leven.

Onder de noemen Theaterlab maakt Laaktheater theaterstukken op aanvraag. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan het gezamenlijk oplossen of bespreekbaar maken van maatschappelijke vraagstukken. Dat zijn vaak besloten voorstellingen voor een bepaald publiek, om een gesprek op gang te brengen of een probleem aan de orde te stellen.

Contactpersoon voor dit programma

Directie Laaktheater
070-3933348
directie@laaktheater.nl

Cultuuraanjager

Directie Laaktheater

Programma-eigenaar

Laaktheater

Website(s)

Locatie(s)

Den Haag ('s Gravenhage)

Looptijd programma

jan 2013 - dec 2016

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)