translate share

MIK in de wijk

MIK draagt bij aan de leefbaarheid in buurt en wijk. Community art projecten laten zien dat kunst en cultuur een perfect instrument is om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Door samenwerking en co-creatie ontstaan de mooiste dingen!

Bovenlokaal

MIK speelt samen met negen andere Brabantse kunstinstellingen in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Daarbij werken wij samen aan de opbouw van een platform Community Art Brabant. Community Art Brabant is een platform voor professionals in community art. We zetten creatieve kracht in om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We versterken elkaar door ontmoeting, dialoog, kennisdeling en discussie. Samen hebben we het netwerk, de vakkennis en de organisatiekracht om cultuurprojecten succesvol in te zetten en de leefbaarheid in wijken te verbeteren.

Community art volgens MIK

MIK schaart activiteiten onder de noemer community art waarbij kunst en cultuur bijdragen aan leefbaarheidsvraagstukken. Zoals scheiding tussen groepen, eenzaamheid, participatie en sociale activering van bewoners. Het gaat om projecten met artistieke kwaliteit én een maatschappelijk belang. Dwars door alle verschillen ontstaan nieuwe beelden en nieuwe relaties.

Lokaal

MIK werkt samen met lokale partners aan leefbaarheid in wijken. We zetten creatieve kracht in om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Door samenwerking met kunstenaars, organisaties en bewoners maken we de buurt prettiger en levendig. Ook zorgen we voor nieuwe duurzame connecties in een wijk en verbreden de denk- en zienswijze van bewoners.

MIK verbindt zich aan cultuurprojecten in dienst van de samenleving als partner, aanjager, makelaar en/of producent. Samen met partners vormt MIK het lokale netwerk in community art, met vakkennis en organisatiekracht. 

Contactpersoon voor dit programma

Susanne Dumoulin
06-19093981
susanne.dumoulin@mikweb.nl

Cultuuraanjager

Susanne Dumoulin

Programma-eigenaar

MIK ‘t Spectrum

Website(s)

Locatie(s)

Schijndel; Sint-Michielsgestel; Sint-Oedenrode

Looptijd programma

mrt 2014 - dec 2014

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

  • plattelandsontwikkeling
  • welzijn/opbouwwerk

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)
  • project- en/of talentontwikkeling (cultuurverkenner/-scout)

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 3
Omzet: € None per jaar