translate share

Moving Arts Project

Moving Arts Project, kortweg MAP, wil mensen ‘bewegen’ en ‘verbinden’. Bewegen staat voor het dynamiseren van individuen en groepen. Bewogen worden is ook geraakt worden, betrokkenheid voelen en voor MAP essentieel in zowel (inter) menselijke, culturele als sociaal maatschappelijke processen.

MAP is werkzaam op het snijvlak van kunst/ cultuur en het sociale domein en initieert projecten waarbij ze focust op onderwerpen en thema’s die leven in de maatschappij. In haar projecten ontwikkelt MAP onconventionele en creatieve werkmethodes gericht op specifieke gemeenschappen en/of doelgroepen zoals hangjongeren, ouderen, mensen op de rand van of in armoede, mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast initieert MAP projecten die gericht zijn op een bepaald gebied of buurt. Deze projecten spelen een belangrijke rol in het vergroten van de sociale cohesie van verschillende lagen van de gemeenschap.

De interactieve en community art projecten van MAP zijn gericht op een open dialoog en intensief contact met bewoners(groepen) van de stad. MAP zet hun ideeën door middel van kunst om in beelden en voorstellingen dwars door de schotten van religie, ras en cultuur heen. In de projecten van MAP staan, naast de artistieke kwaliteit, bewustwording, bespreekbaar maken van heersende (sociaal/ maatschappelijke /politieke) problematiek en persoonlijke groei centraal. Het gaat hierbij om projecten waarbij langere tijd met een groep wordt gewerkt zodat wederzijdse interesse kan groeien en vertrouwen kan worden opgebouwd.

MAP bestaat uit drie zeer verschillende persoonlijkheden, die gezien hun interesse en achtergrond, een interessante mix van ideeën en ervaringen samen brengt: Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave. Samen beslaan zij een breed spectrum aan disciplines waaronder dans, theater, muziek, beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerp en woordkunst, maar ook zorg en welzijn, yoga, wetenschap en management.

Contactpersoon voor dit programma

Diane Elshout
0658887881
info@movingartsproject.nl

Cultuuraanjager

Diane Elshout

Programma-eigenaar

Moving Arts Project

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam

Looptijd programma

aug 2013 - aug 2013

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)