translate share

Sociaal Artistieke Projecten de Muzerie

Kunstencentrum Muzerie heeft een programmalijn waarmee wordt ingezet op kunstprojecten met wijkbewoners. Het doel daarvan is om door middel van kunts de sociale samenhang in wijken te bevorderen. De Muzerie opereert onder meer in Zwolle, Hattem, Dalfsen en Hardenberg.

Contactpersoon voor dit programma

Onbekend persoon

Cultuuraanjager

Onbekend persoon

Programma-eigenaar

de Muzerie

Website(s)

Locatie(s)

Zwolle

Looptijd programma

aug 2013 - aug 2013

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)