translate share

Stichting Kunst in de Zorg

Stichting Kunst in de Zorg is in 2008 opgericht met de doelstelling om culturele interventies en kunst in de zorg te vermeerderen en zet zich in voor het realiseren van nieuwe kunstprojecten voor zorgvragers. Daarbij komen samenwerkingsverbanden tot stand op aan op artistiek, personeel en institutioneel niveau.

Wat doet de stichting?

Kunst in de Zorg initieert, stimuleert en praktiseert kunstinitiatieven in relatie tot de gezondheidszorg. De stichting realiseert en stimuleert concepten, projecten, diensten, producten en voorstellingen in de zorg en doet onderzoek naar de realisatie van de doelen van deze projecten. Ook het organiseren van tentoonstellingen, voorstellingen en evenementen voor zorgvragers hoort tot het activiteitenpakket.

Accent op oudere zorgvragers en ouderenzorg

Stichting Kunst in de Zorg startte in 2009 met twee kunstprojecten in de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg. Het zwaartepunt van de activiteiten van de stichting ligt sindsdien hoofdzakelijk op de ouderenzorg. Met het ontwikkelen van kunstvormen voor en met zorgvragende ouderen (de groep 75-plussers), wil de stichting bijdragen aan nieuwe manieren van omgaan met, vormgeven van en interpreteren van ontmoetingen met mensen in zorginstellingen.

Met de projecten wil Kunst in de Zorg een nog openliggend werkterrein voor kunstenaars en creatieven aanboren, en tegelijk meer kunstprofessionals in de zorg brengen. Stichting Het is een jonge, groeiende organisatie. Sinds 2008 waren er projecten in meer dan veertig zorginstellingen door heel Nederland waarbij meer dan dertig kunstenaars betrokken waren. Zestien daarvan zijn blijvend betrokken binnen het platform Zona’s Kiosk. Kunst in de Zorg werkt samen met zorgorganisaties, culturele organisaties, het hoger beroeps- en kunstonderwijs, wetenschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Een belangrijke peiler is om methodieken over te dragen aan andere groepen zoals vrijwilligers, mantelzorgers en kinderen en om bruggen te slaan tussen kunst en andere sectoren.

Contactpersoon voor dit programma

Vera Broos
info@beambuzz.nl

Cultuuraanjager

Vera Broos

Programma-eigenaar

Kunst in de Zorg

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam; Haarlem; Utrecht; Eindhoven

Looptijd programma

jan 2009 - dec 2016

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

  • welzijn/senioren
  • zorg

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

  • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
  • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)