translate share

Wijken voor Kunst

Stichting Wijken voor Kunst is voortgekomen uit een buurtinitiatief van kunstenaars, en creatieve en kunstliefhebbende bewoners. De stichting organiseert culturele manifestaties, kunstzinnige activiteiten, kunsteducatie en kunstprojecten met bewoners in de wijk en vormt een cultureel netwerk van en voor kunstenaars, culturele ondernemers, creatieve bewoners en wijkinstellingen. De doelstellingen van het programma zijn:

 1. Belangenbehartiging van kunst en cultuur in de Arnhemse (aandachts-)wijken Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier en Spoorhoek. Kunst en cultuur in alle soorten en maten, of het nu gaat om amateurdansgroepen, popbandjes, rappers, vrijetijdsschilders, professionele muzikanten, componisten, beeldend kunstenaars, levensliedzangers, webdesigners, mode-ontwerpers, dichters, filmers en fotografen, allen zijn belangrijk voor een wijk. Zij zorgen samen voor een levendig en kleurrijk klimaat. In deze Arnhemse wijken wonen en werken heel veel kunstenaars. Het (meer) zichtbaar maken hiervan is in het belang van de hele wijk. Wij staan open voor alle kunstsoorten en disciplines, voor beginnende amateurs en voor internationaal werkende professionals. Het gaat ons niet om de kwaliteit van de kunstproducten maar om de kwaliteit van kunst en cultuur zelf. Wij denken dat deze kwaliteit de leefbaarheid vergroot in onze wijken. Wij zoeken ook naar mogelijke dwarsverbanden tussen amateurkunstenaars en professionals, of tussen bewoners en kunstenaars. Wij streven duurzame samenwerking tussen deze groepen na in kunstprojecten die met de geschiedenis van de wijk te maken hebben.

 2. Het initiëren van projecten en het ondersteunen van initiatieven met een cultureel en/of kunstzinnig karakter. Wij willen een aanspreekpunt zijn voor enerzijds kunstenaars, anderzijds initiatieven, organisaties en instellingen. Hoe kunnen de bewoners en kunstenaars van de wijken betrokken worden bij wijkverbeteringsprojecten? Naast het zelf organiseren van culturele manifestaties, tentoonstellingen of projecten, willen wij als netwerkorganisatie ook culturele initiatieven van anderen in de wijk zoveel mogelijk ondersteunen met raad en daad.

Contactpersoon voor dit programma

Saskya Kamps
06-23972632
saskya@wijkenvoorkunst.nl

Cultuuraanjager

Saskya Kamps

Programma-eigenaar

Wijken voor kunst

Website(s)

Locatie(s)

Arnhem

Looptijd programma

jan 2003 - aug 2013

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

 • stedelijke ontwikkeling
 • onderwijs (binnenschools)
 • onderwijs (buitenschools/brede school)
 • welzijn/jeugd
 • welzijn/opbouwwerk
 • welzijn/senioren
 • zorg
 • economie/arbeid
 • anders

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

 • uitvoering (de aanjager is tevens producent/maker)
 • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 5
Omzet: € 15000 per jaar