translate share

Allerzielen Alom

Allerzielen Alom wil gelegenheid beiden om de doden collectief of individueel te eren op een manier die past bij de moderne mens in een seculiere samenleving. Allerzielen Alom is vanuit de kunst ontwikkeld. Kunst is de motor van verbeelding, die onlosmakelijk verbonden is met het mysterie van de dood.

De missie van kunstenaar Ida van der Lee is om Allerzielen Alom op steeds meer begraafplaatsen in Nederland te laten plaatsvinden. Zij wil gemeenschappen, kunstenaars en amateurverenigingen stimuleren, adviseren en versterken om zelf een Allerzielen Alom te initiëren en zelfredzaamheid te bevorderen.

Door het toenemende aantal crematies zijn er nieuwe vormen van herdenken nodig. Het bezoeken van een graf is dan immers geen optie meer. Allerzielen Alom springt in op deze behoefte door het ontwerpen en inrichten van collectieve gedenkplekken tijdens de avonden van de uitvoering. Kunst krijgt een plaats in de werkelijkheid en mensen worden deelgenoot. Daardoor kunnen zij zich werkelijk geheeld en verbonden gaan voelen.

Contactpersoon voor dit project

Ida van der Lee
ida@idavanderlee.nl

Artistieke leiding

  • Ida van der Lee

Projecteigenaar

Ida van der Lee

Website(s)

Locatie(s)

Door heel Nederland

Looptijd project

nov 2005 - jan 2020

Disciplines

Beeldend; Muziek; Taal; Audio-visueel; Mode; Overig

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; particulier fonds; culturele organisatie; midden- en kleinbedrijf (bijv. winkelier); buurthuis; welzijnsorganisatie algemeen; partner niet genoemd in lijst

Hiernamaals
Koffie bij het graf
Waslijn
Kunst voor-bij de dood
Allerzielen Alom wint Yarden Prijs 2008

Trefwoorden

herdenken * verbinden * rouw * levende traditie * inspiratie * toegankelijk * sereniteit