translate share

Bloemetjesgordijn

Een half jaar lang trok kunstenaar Maartje Nevejan intensief op met psychiatrische bewoners van Beschermende Woonvorm Lupinehof in Capelle aan de IJssel. Ze ging er een week wonen, luisterde naar hun verhalen, praatte, zong en dronk koffie met ze, en samen trokken ze erop uit. Vervolgens gingen ze samen tekenen. Niet alleen overdag maar ook 's avonds en 's nachts, zodat de mensen meededen die de dagactiviteiten links laten liggen. Nevejan: "Wij zaten 's avonds laat nog te werken. Iedereen kwam aanschuiven. We hadden koekjes en limonadesiroop, er werd niet veel gezegd. We hebben heerlijk rustig met z'n allen bloemen zitten tekenen." Van de tekeningen heeft ontwerper Rogerio Lira drie kleurrijke ontwerpen gemaakt

Als afsluiting van het project werd alles wat in zes maanden tot stand kwam, verzameld in een korte tentoonstelling: kleurrijke rollen stof, in het Textielmuseum bedrukt met de tekeningen van bewoners; een gezamenlijk gemaakt wandkleed; een fotoserie en een film van het project.

Opdracht: empowerment

Het project vond plaats in opdracht van stichting Pameijer, waar de Lupinehof deel van uitmaakt. Pameijer vroeg kunstenaars om 'iets' met de bewoners te gaan doen dat empowerment teweeg bracht vanuit de visie van Pameijer: niet de focus leggen op alles wat mensen níet meer kunnen; maar juist kijken en stimuleren wat er nog wél mogelijk is. Bij de selectie van kunstenaars en het formuleren van de precieze opdracht werd de Lupinehof begeleid door Cultuur-Ondernemen. Ook bewoners en begeleiders werden bij de keuze van kunstenaars betrokken.

Werken met de thema's op de plek

Het projectplan diende zichzelf min of meer vanzelf aan. Op de eerste dag dat Nevejan het terrein van de Lupinhof betrad, werd ze op de parkeerplaats aangesproken door een buurtbewoonster. "Werkt u hier? Wilt u dan tegen de leiding zeggen dat we ons in de buurt gek irriteren aan die scheef hangende gordijnen?" De gordijnen bleken een van de pijnpunten tussen de wijk en het huis. Ze hingen al tijden van de haakjes en de omwonenden vonden dit niet passen bij het imago van hun buurt. De gordijnen waren metaforisch en exemplarisch voor het verschil tussen de binnen- en buitenwereld in de zorg. Letterlijk een storende grens.

Samenwerking

Nevejan, zelf film- en documentairemaker, betrok naast het Textielmuseumook andere kunstenaars bij het project. Cameravrouw Alwine van Heemstra filmde, Daimon Xanthopoulus maakte een fotoreportage en Rogerio Lira ontwierp de gordijnstof, waarvoor kunstenaar Petra Blaisse nuttige adviezen gaf. Grafisch ontwerper Peik Suyling hielp bij het schilderen, en Sanne Klap bij het maken van het wandkleed.

Contactpersoon voor dit project

Maartje Nevejan
maartje@nevejan.nl

Artistieke leiding

  • Maartje Nevejan

Projecteigenaar

Cultuur Ondernemen

Website(s)

Locatie(s)

Capelle aan den IJssel

Looptijd project

mei 2012 - jun 2013

Opvoerings- of expositiedata

  • 13 apr 2013 - 13 apr 2013

Disciplines

Beeldend; Audio-visueel

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

15 - 25 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; zorginstelling

Documentatie

Fotograaf: Sanne Donders