translate share

Boevenmaskers

Een groep gedetineerden in de Amsterdamse stadsbajes Havenstraat heeft in een reeks van zes workshops van verschillende materialen maskers gemaakt. Met hun eigen gezicht als fundament maakten ze uiteindelijk een masker van gips. Tijdens de workshops hebben we foto’s genomen van de gedetineerden en geluidsopnamen gemaakt van gesprekken. Ook zijn er korte interviews afgenomen. De maskers, foto’s en de geluidsopnamen zijn op verschillende manieren verwerkt in kijkdozen. Deze kijkdozen zijn speciaal gemaakt voor een expositie buiten de gevangenis.

De afsluiting van het project was een driedaagse expositie in het Trammuseum, dat tegenover de gevangenis ligt. Deze expositie was bedoeld om bezoekers te confronteren met het thema gevangenschap en om de gevangenen een gezicht te geven richting de buurtbewoners. De opening van de expositie was een gemaskerd bal voor mensen uit buurt.

Het project werd ontwikkeld door Niki Jacobs (zangeres), Nienke Jansen (beeldend kunstenares) en Riska Wijgergangs (theatermaakster). Zij namen deel aan de leergang KIS (Kunstenaars in Samenleving) van Kunstenaars&Co (tegenwoordig Cultuur-Ondernemen).

De gevangenis is een zeer gesloten gemeenschap. Met dit project willen de makers de binnenwereld van de gevangenis en de gedetineerden laten zien en horen. Door het exposeren van de maskers in de kijkdozen is er een duidelijke relatie gelegd met de buurtbewoners van het Haarlemmermeerplein en de mede-buurtbewoners uit de gevangenis. Hierdoor krijgt de afgesloten gevangenisgemeenschap op subtiele wijze een gezicht.

Contactpersoon voor dit project

Riska Wijgergangs

Artistieke leiding

  • Riska Wijgergangs

Projecteigenaar

Blikbijzonder - bureau voor community art

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam
Amsterdam Zuid-Oost

Looptijd project

okt 2007 - jan 2008

Opvoerings- of expositiedata

  • 18 jan 2008 - 20 jan 2008

Disciplines

Beeldend; Audio-visueel

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

1 - 10 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; culturele organisatie; justitiële organisatie