translate share

Boschveld´Wereld´keuken

Een keuken voor de bewoners van Boschveld

In project de ‘Boschveld’wereld’keuken’ verzamelen bewoners van de wijk Boschveld samen met de kunstenaars alle ’ingrediënten’ die een keuken nodig heeft om het kloppend hart van de wijk te worden. Voorafgaand aan de opening van de nieuwe BBS en haar activiteitenkeuken wordt er vanuit een tijdelijke mobiele keuken door bewoners en kunstenaars intensief gebouwd aan de inrichting en de gemeenschap van de nieuwe Boschveld’wereld’keuken. De bewoners geven de keuken haar vorm; haar recepten, meubels, servies, gasten: haar ziel.

Maatschappelijke vraag: de naoorlogse wijk Boschveld wordt vernieuwd, veel woningen zijn afgebroken en er komt nieuwbouw voor in de plaats, zowel koop als huurwoningen. In Boschveld wonen 61 nationaliteiten, een groot gedeelte van deze groep bewoners is de Nederlandse taal niet eigen. Er wordt gebouwd aan een nieuwe Brede Bossche School (BBS) in de wijk. De bewoners zijn nog niet bekend met de nieuwe rol die de BBS in de wijk wil gaan vervullen en staan sceptisch tegenover de plannen; zij willen een eigenplek; een keuken!

Artistiek antwoord: ’Boschveld'Wereld’keuken op zoek naar haar gerechten: Gedurende vijf weken, 4 trekt de tijdelijke mobiel keuken door de wijk om recepten te verzamelen voor de nieuwe keuken. Kunstenaars nodigen wijkbewoners hun lievelingsrecept met hen te koken. De verhalen, de geuren, de geluiden in de keuken voeden de kunstenaar nieuwe muziek, nieuw gedicht. De gasten komen voorproeven. Nadat de ruwbouw klaar is gaan de wijkbewoners samen met de kunstenaars de keuken inrichten; meubels bouwen, schalen bakken en natuurlijk de voorbereiding op de feestelijke opening met hapjes gedichten en veel muziek!

Co-creatie: BBS Boschveld en Copernikkel zien het het project als een kansrijk initiatief om bestaande groepen en initiatieven en ambities met elkaar te verbinden. Het project wordt gestart vanuit een kleine groep betrokken inwoners en is zo opgezet dat de groep actief betrokken bewoners zich uit kan breiden. Er word een nieuwe plek gecreëerd; De Boschveld’Wereld’keuken een plaats waar wekelijks gekookt wordt voor de wijkbewoners. Een nieuwe plek die een rijke voedingsbodem biedt voor nieuwe plannen.

Waarde-creatie: wijkbewoners hebben 'niet veel met kunst', maar een feestje is prima! Het project de Boschveld’Wereld’keuken start laagdrempelig: De mobiele keuken, waarin dagelijks gekookt, geproefd en muziek gemaakt wordt, prikkelt de nieuwsgierigheid van de buurtbewoners. In de sfeervolle keuken durven mensen zich te openen, verhalen te delen. In de tweede fase van het project worden verschillende workshops aangeboden van uiteenlopend karakter waarbij een brede groep bewoners zich aan gesproken zal voelen, meubels en servies maken en natuurlijk muziek de opening.

Contactpersoon voor dit project

Lidwin van Grunsven

Artistieke leiding

  • Lidwin van Grunsven

Projecteigenaar

Muzerije

Website(s)

Locatie(s)

's-Hertogenbosch
Boschveld

Looptijd project

sep 2014 - jan 2015

Disciplines

Beeldend; Muziek; Taal

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

15 - 25 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; woningbouwcorporatie; welzijnsorganisatie algemeen; basisschool

Boschveld´Wereld´keuken