translate share

Buiten Beeld

Buiten Beeld is een beeldentuin in ontwikkeling. De betrokkenheid van de wijkbewoners is bij die ontwikkeling het uitgangspunt. Er zijn steeds verschillende activiteiten zoals workshops, een busreis en festiviteiten in de tuin. Naast de activiteiten speciaal voor wijkbewoners, worden ze betrokken bij het kiezen van ontwerpen voor beelden in de beeldentuin.

‘Buiten Beeld’ was de afsluiting van Until we meet again: op weg naar Westwijk 2005. Dit project van kunstenares Jeanne van Heeswijk begon in 1995 in opdracht van de gemeente Vlaardingen en had als doel om bewoners te betrekken bij de herstructurering van de Vlaardingse Westwijk. Na diverse activiteiten werd dit project in 2006 afgesloten met de herinrichting van een groengebied in de wijk als beeldentuin. Kunstenaars Ineke Hagen en Eric van Straaten van stichting Mooi Werk ontwikkelen sinds 2006, eveneens in opdracht van de gemeente Vlaardingen, thematische trajecten. Daarbij staan het realiseren van nieuwe kunstwerken en het organiseren van activiteiten voor en door bewoners in de beeldentuin steeds centraal.

Contactpersoon voor dit project

Stichting Mooi Werk

Artistieke leiding

  • Stichting Mooi Werk

Projecteigenaar

Stichting Mooi Werk

Website(s)

Locatie(s)

Vlaardingen
Westwijk

Looptijd project

apr 2006 - mrt 2013

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; particulier fonds; woningbouwcorporatie; buurthuis; ouderenwerk; basisschool; partner niet genoemd in lijst

Fietsen
Beelden
Reizende tentoonstelling supermarkt