translate share

Buurtfeest Kamperpoort

Gekoppeld aan nationale burendag werd in de Zwolse herstructureringswijk Kamperpoort in 2009 het eerste wijkbrede buurtfeest georganiseerd. Het is een jaarlijks terugkerend feest in het teken van hernieuwde ontmoeting: met oude bewoners en tijdelijk uitverhuisde bewoners. Het programma voor de feestdag bestaat uit optredens van bewoners.

Kinderen en jongeren uit de Kamperpoort hebben zich voorbereid op de optredens. Naast ontmoeting was het doel hierbij: samenwerking, je inzetten voor je wijk, vergroten van het gevoel van eigenwaarde, respect voor een ander en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit alles om bij te dragen aan het gevoel van sociale veiligheid in de wijk en het terugdringen van ongewenst gedrag in de wijk.

Jonge meiden maakten zelf kleding onder begeleiding van kunstvakdocenten en kregen een 'catwalktraining' zodat ze zich goed konden presenteren tijdens een modeshow. De kinderen kregen lessen musicaldans en windobjecten gemaakt. En de allerkleinsten dansten naar aanleiding van een prentenboekverhaal. Verder waren er optredens van lokale zangers, een Tai Chi demonstratie door de Chinese bewoners en heeft de country-dansgroep uit het wijkcentrum een optreden gegeven.

De wijk Kamperpoort wordt geherstructureerd. Het buurtfeest moet vanaf 2009 een jaarlijks terugkerend evenement zijn waarbij in vervolgedities steeds meer nadruk komt te liggen op ontmoeting tussen oude en nieuwe bewoners.

Contactpersoon voor dit project

Ilse Verbeek
i.veerbeek@muzerie.nl

Dit project is onderdeel van het programma

Sociaal Artistieke Projecten de Muzerie

Sociaal Artistieke Projecten de Muzerie

Cultuuraanjager: Onbekend persoon

Gemeente(s): Zwolle

Artistieke leiding

  • Ilse Verbeek

Projecteigenaar

de Muzerie

Website(s)

Locatie(s)

Zwolle
Kamperpoort

Looptijd project

aug 2009 - sep 2009

Opvoerings- of expositiedata

  • 26 sep 2009 - 26 sep 2009

Disciplines

Beeldend; Dans; Muziek; Theater; Mode

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; woningbouwcorporatie; culturele organisatie; welzijnsorganisatie algemeen

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

Sociaal Artistieke Projecten de Muzerie

Trefwoorden

herstructurering * buurtfeest * ontmoeting * samenwerking * veilige wijk