translate share

Buurtparade

Overkoepelend concept waarin parademakers opstaan en ideeën ontwaken

De Buurtparade is een zich herhalend concept waarin buurtbewoners en kunstenaars samenwerken aan een artistieke parade in hun wijk of buurt. Het onderliggende doel is om de samenhang en het burgerschap van bewoners te versterken en de culturele kracht in een wijk zichtbaar te maken en te vergroten. Dit mondt uit in participatieve kunstprojecten waarbij Tilburgers op een laagdrempelige manier aan de slag gaan binnen allerlei kunstdisciplines.

Volgens plan wordt de Buurtparade in verschillende Tilburgse wijken georganiseerd in een periode van 2 á 3 jaar. De eerste vond plaats in het najaar van 2013, de tweede in juni 2014, en er volgen nog Buurtparades in verschillende wijken.

Uitgangspunten

Elk paradeproject heeft de volgende vertrekpunten. De Buurtparade ...

  • is toegankelijk voor alle bewoners en leidt tot zelforganisatie in de wijk;
  • brengt de kracht en creativiteit van mensen samen;
  • draagt bij aan kennismaken met elkaar en elkaars cultuur, achtergrond en gewoontes;
  • bevordert het gevoel ‘allemaal bewoner te zijn van de wijk’ samen te delen en dat uit te stralen;
  • bevordert langdurige samenwerking tussen diverse organisaties, groeperingen en individuen zorgt voor een sterkere uitstraling en profilering van buurt of wijk;
  • is een ‘Gesamtkunstwerk’, ontstaan door co-creatie;
  • is aanjager van nieuwe initiatieven.

Servicepunt amateurkunst

De Buurtparade is een initiatief van Art-fact: het servicepunt voor amateurkunst in de gemeente Tilburg, en stichting T-parade. Art-fact denkt mee over de uitvoering en het vinden van financiële middelen, en legt contact met de gemeente, het maatschappelijk werk en woningbouwcorporaties. Steeds wordt ook onderzocht of de Buurtparade een bijdrage kan geven aan het opwerpen of beantwoorden van maatschappelijke vragen in de wijk.

De Buurtparades maken onderdeel uit van het provinciale programma Cultuur en Leefbaarheid, waarin Brabantse centra voor de kunsten zich inspannen om de leefbaarheid in wijken te verbeteren met kunst en cultuur.

Contactpersoon voor dit project

Paul van de Waterlaat
paulvandewaterlaat@gmail.com

Artistieke leiding

  • Paul van de Waterlaat

Projecteigenaar

Art-fact, servicepunt voor amateurkunst

Website(s)

Locatie(s)

Tilburg
In de wijken Reeshof, Jeruzalem, de Korvel en Noord.

Looptijd project

apr 2013 - dec 2015

Disciplines

Beeldend; Dans; Muziek; Theater; Mode

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

particulier fonds; culturele organisatie; midden- en kleinbedrijf (bijv. winkelier); buurthuis; jongerenwerk; ouderenwerk; welzijnsorganisatie algemeen; basisschool; voortgezet onderwijs

Buurtparade Jeruzalem 'Boven Water'
Buurtparade Reeshof
Buurtparade Reeshof