translate share

Code Groen

Code Groen is een kunstproject met bewoners van de gemeente Apeldoorn. Het wordt geregisseerd door een dertigtal kunstenaars dat het groen in en buiten de wijk op de kaart zet, onder centrale coördinatie van kunstenaars Françoise Braun en Caroline Lammers. Code Groen behelst 100 locaties verspreid over Apeldoorn, als één grote tuin waarin op verschillende plekken allerlei kunstprojecten plaatsvinden. Deze projecten ontstaan in de loop van de tijd en groeien letterlijk en figuurlijk.

Landschaps Triënnale

Dit project is onderdeel van het stadsprogramma van de Internationale Triënnale Apeldoorn 2008, een 100 dagen durend internationaal cultureel festival over tuin- en landschapsarchitectuur. Het stadsprogramma beoogt de bewoners van Apeldoorn bij de triënnale te betrekken. Zij worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met de centrale thema’s: groen, tuin- en landschapsarchitectuur.

Rol bewoners

De locaties zijn bepaald in samenspraak tussen de kunstenaars en partners. Vervolgens zijn de kunstenaars in 'hun' straat, tuin, voorterrein, flat, buurt of pleintje aan de slag gegaan met de bewoners. De projecten zijn zeer divers. Bewoners hebben meegedacht, geschilderd, gebouwd, geplant, gedichten voorgelezen, gezongen, de beelden onderzocht, pannenkoeken gegeten, de kunstenaars verzorgd, gebruik gemaakt van de kunstwerken door erop plaats te nemen, enzovoorts. En bovenal hebben bewoners samen met kunstenaars een ingreep gedaan in hun leefomgeving. Ze zijn er op een andere manier naar gaan kijken. Ze hebben mensen uit de buurt ontmoet, en er zijn bezoekers van buiten de straat gekomen om de kunstwerken te bewonderen.

Contactpersoon voor dit project

Françoise Braun
06 24508573
mail@francoisebraun.nl

Artistieke leiding

  • Françoise Braun

Projecteigenaar

Stadsprogramma Stichting Triënnale

Website(s)

Locatie(s)

Apeldoorn

Looptijd project

apr 2008 - dec 2008

Opvoerings- of expositiedata

  • 11 jun 2008 - 28 sep 2008

Disciplines

Beeldend; Muziek; Taal; Theater; Overig

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; woningbouwcorporatie; culturele organisatie; landbouw- of natuurorganisatie