translate share

De Familiemachine

Skon Toffel Vollek

Het fenomeen van 'de grote brabantse familie' is aan het verdwijnen en wat komt ervoor in de plaats? Dit kunstproject maakt je bewust van deze vraag en biedt ruimte om onderzoek te doen naar mogelijke antwoorden. Door het stempelen van je stamboom creëer je inzicht in jouw familiesituatie. Samen met de gemeenschap geven we de stempels vorm en maken we zichtbaar hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Daarbij kunnen ook nieuwe scenario's in beeld komen.

Maatschappelijke vraag: ‘Skon Toffel Vollek’ onderzoekt hoe de dynamiek van grote families en nieuwe familiestructuren een inspiratie kan zijn in de moderne tijd. Is het mogelijk om nieuwe leden aan je familie toe te voegen en dus een grote familie te worden en vervolgens op die manier sterker te staan in de participatiesamenleving?

Artistiek antwoord: op de weekmarkt in Boekel wordt de basis stempelset getest en aangevuld. Deelnemers worden bevraagd en wanneer de stempel set uitgebreid is, maken de deelnemers hun stamboom op een kleed. Deze kleden vormen een lint. Ook wordt er nagedacht over een nieuw vorm te geven doopritueel.

Co-creatie: de kunstenaar werkt samen met de Heemkundekring Boekel, de weekmarkt van Boekel, de lokale boekhandel en het weekblad van Boekel. De deelnemers bepalen mede vanuit hun inbreng hoe de vormgeving van nieuwe stambomen en nieuwe dooprituelen vorm gaat krijgen. De heemkundekring bereikt op deze manier ook een nieuw publiek en mogelijk ook wel nieuwe leden.

Waarde-creatie: als resultaat van het projecten kijken deelnemers op een nieuw manier naar de familiebanden in het verleden en in de toekomst en krijgen actuele relaties in dat licht een nieuwe betekenis. De nieuwe varianten van stambomen en dooprituelen maken dat ook overdraagbaar voor een breder publiek. Het project daagt bij aan nieuwe vormen van verbeelding en beleving van de familiegeschiedenis en -toekomst in het algemeen en die van Boekel en Brabant in het bijzonder.

Contactpersoon voor dit project

Annet Nooijen

Artistieke leiding

  • Annet Nooijen

Projecteigenaar

Annetwerk

Website(s)

Locatie(s)

Boekel
Heemkundekring Sint Achten Op Boeckel

Looptijd project

jan 2016 - jul 2016

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

particulier fonds; culturele organisatie