translate share

De Kunstbaron

Pilot Citaverde verder

'De Kunstbaron' is om te beginnen een werkwijze die uitgaat van onderzoekend en ontwerpend leren met kunst en techniek, geïnspireerd op Regio Emilia. Ambachtslieden en kunstenaars helpen je op weg. De een leert van de ander om er samen beter van te worden. In tweede instantie moet het ook een fysieke ruimte worden waar deze werkwijze structureel een plek krijgt. Multidisciplinair en interdisciplinair. Je kunt er naar hartenlust onderzoeken, experimenteren, doen, beleven, snuffelen, aanraken.

Maatschappelijke vraag: de werkwijze is vooral gericht op de categorie jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar die hun weg zoeken in hun leven. Het is een groep die buiten schooltijd wat zal rondhangen als ze geen andere prikkels krijgen. Het risico is dat ze dan uit verveling vernielingen kunnen gaan aanrichten en hierdoor buiten de maatschappij komen te staan. De uitdaging is om ze zo te prikkelen dat ze hun nog ongeleide energie constructief gaan aanwenden.

Artistiek antwoord: als pilot brengen we een groep van 15 a 16 jarigen bij elkaar. De opdracht is om een productie te maken die zeggingskracht heeft op de eindexamenceremonie van de 4de jaars leerlingen. De bedoeling is dat vanaf nu elk jaar een dergelijk project plaats gaat vinden. Het project kan multidisciplinair /interdisciplinair zijn. Muziek, dans, Rap, Toneel, Beeldhouwen, product onwerpen, 3D printen. etc.. Het bevorderd 21st century skills. De pilot is twee maanden. Bij succes wordt het een jaarproject van oriënteren, onderzoeken, maken en presenteren.

Co-creatie: de leerlingen van het Citaverde College Nederweert zijn in de lead. Zij mobiliseeren naar eigen inzicht hun sociale omgeving en experts die zij nodig hebben voor een succesvol project. Directe begeleiding is in handen van Ghislaine lebens, docente tekenen/CKV en de artistiek leider. Stichting Kunstcentrum Weert, Openluchtmuseum Eynderhoof (ambachten van toen) , Stichting Erfgoed en de Heemkundekring staan stand-by.

Waarde-creatie: de deelnemende jongeren gaan een nieuwe, betekenisvolle relatie aan met hun omgeving, maken contact met experts in hun omgeving en hun eigen talent. Krijgen daardoor een ander zelfbeeld en worden ook door hun omgeving anders - positiever - gezien. Ouderen en jongeren leren van elkaar, krijgen begrip en respect voor elkaars doen en laten. De deelnemers en ook hun omgeving verwerven nieuwe competenties. Voor het onderwijs is het een verrijking in methodisch opzicht (creërend leren).

Contactpersoon voor dit project

Annemarie Verheijen
li-vekunst@hetnet.nl

Artistieke leiding

  • Annemarie Verheijen

Projecteigenaar

RICK

Website(s)

Locatie(s)

Nederweert

Looptijd project

jun 2016 - jul 2016

Disciplines

Beeldend; Dans; Muziek; Theater; Audio-visueel; Mode; Architectuur

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; voortgezet onderwijs; landbouw- of natuurorganisatie

De Kunstbaron
Logo De Kunstbaron