translate share

De Sok van Schijndel

Verhalen vol erf-goed in de Schijndelwerpers

Bijna 30 jaar geleden is de fabriek Jansen de Wit in Schijndel gesloten. Behalve een paar bronzen hoofden in een park is daar verder niet veel meer van te zien, terwijl deze gebeurtenis een enorme impact had op Schijndel: half Schijndel werkte bij ‘de Sok’.

De bewogen geschiedenis van de sluiting van de fabriek dient als inspiratiebron voor het community art en erfgoedproject in Schijndel. Culturele organisatie MIK gaat samen met wijkbewoners op zoek naar de verhalen van de voormalige werknemers van Jansen – de Wit en vertaalt deze samen met hen op kunstzinnige wijze in een productie.

In 2015 is het 30 jaar geleden dat de fabriek zijn deuren sloot, een goed moment om stil te staan bij wat de fabriek en de sluiting allemaal teweeggebracht heeft. Bijna alle inwoners uit Schijndel van boven de 40 kennen ‘de Sok’, van verhalen van familie en vrienden of omdat ze er zelf gewerkt hebben. Maar jonge inwoners kennen de geschiedenis en de rol die het bedrijf in Schijndel gespeeld heeft niet of nauwelijks. Uit gesprekken op straat bleek dat met name ouderen het belangrijk vinden dat de jonge generatie meer komt te weten over de lokale geschiedenis rondom de Sok. Ook bij diverse lokale culturele instellingen en verenigingen leeft de behoefte om de Sok op een positieve manier te laten herleven. Daar gaan de Schijndelse gemeenschap en MIK samen voor zorgen!

Contactpersoon voor dit project

Annet Nooijen

Dit project is onderdeel van het programma

MIK in de wijk

MIK in de wijk

Cultuuraanjager: Susanne Dumoulin

Gemeente(s): Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode

Artistieke leiding

  • Annet Nooijen

Projecteigenaar

MIK ‘t Spectrum

Website(s)

Locatie(s)

Schijndel
De wijken Hoevenbraak en Plein

Looptijd project

mei 2014 - mei 2015

Disciplines

Beeldend; Dans; Muziek; Theater; Audio-visueel; Overig

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; buurthuis; welzijnsorganisatie algemeen

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

MIK in de wijk