translate share

De tijd van je leven

Maak er iets van!

Tijd is een relatief begrip. Leeftijdgenoten van toen zijn de ouderen van nu. En wijzelf zijn de ouderen van straks. We zijn allemaal leeftijdgenoten in een andere tijd. Toch worden de ouderen van nu afgeschreven op basis van hun leeftijd. Het project De Tijd van je Leven brengt de ‘levensportretten’ van een aantal ouderen tot leven. Door dit project krijgen de ouderen erkenning voor het leven dat ze geleefd hebben. Ze zijn weer even het schipperskind of de Hawaii-zangeres die ze waren, helden van hun tijd, van hun eigen levensverhaal!

Maatschappelijke vraag: ouderen worden in onze maatschappij weggezet als hulpeloos, doelloos en uitgeblust. De ouderen die ik heb gesproken uit verzorgingshuis De Kievitshorst storen zich enorm aan dit beeld. Hun lichaam is dan misschien wel versleten, maar ze dragen al wel 80 of 90 jaar levensverhalen bij zich. Ze zijn allemaal onze leeftijdsgenoten geweest, maar dan in een andere tijd . Dit project wil ouderen de erkenning geven voor het leven dat ze geleefd hebben.

Artistiek antwoord: van 16 tot 20 bewoners van de Kievitshorst wordt een markant moment uit hun leven weer terug opgeroepen in een geënsceneerde en gedramatiseerde foto. Het zijn de verhalen waarbij hun ogen weer gaan glimmen, waar ze de slappe lach van krijgen of waarop ze trots zijn. Als in een soort tableau vivant wordt het verhaal in één beeld verteld. Om het verhaal los te maken van hun huidige leeftijd wordt het gesitueerd in het nu en gespeeld door leeftijdgenoten. De foto's worden gepubliceerd als fotoboek, geëxposeerd in het woon-zorgcentrum en het wijkcentrum en in de wijk als grote billboards.

Co-creatie: in gesprekken met de betrokken bewoners van de Kievitshorst komen de verhalen los. Na keuze van de bruikbare verhalen (die tot de verbeelding spreken) wordt in de omgeving van de betreffende deelnemer naar figuranten voor de foto’s gezocht: in familiekring, beschikbare lijnen naar de wijk (sommige wijkbewoners hebben ook in de wijk gewoond) of eventueel gecast personeel. Hiervoor spreek ik eerst met de deelnemende ouderen, die hopelijk de familie of bekende buurtbewoner polst voor deelname. Van daaruit neem ik het contact over. Ook leg ik contact met de personeelsvereniging van Kievitshorst.

Waarde-creatie: het project roept nieuwe beelden op over de ouderen in de wijk door de prikkelende foto's van een markant moment in hun leven. Voor de sociale omgeving van de oudere is de productie van de foto een aansprekend avontuur dat een nieuwe impuls kan geven aan de relatie met de oudere. Deelname aan dat proces kan ook bepaalde competenties versterken bij vooral de sociale omgeving (zoals empathie met en een kritische reflectie op de positie van ouderen).

Contactpersoon voor dit project

Inge Koenen
info@ingekoenen.nl

Artistieke leiding

  • Inge Koenen

Projecteigenaar

Atelier Inge Koenen

Website(s)

Locatie(s)

Tilburg
Zorgcentrum De Kievitshorst

Looptijd project

mei 2015 - dec 2015

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; buurthuis; zorginstelling