translate share

De toren in Rooi

De wijken de Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos in Sint-Oedenrode zijn heel diverse buurten. Naast gezinnen met kinderen wonen er veel senioren, en de sociaal-culturele achtergronden van de bewoners lopen uiteen. De wijkbewoners zelf zouden graag wat meer cohesie in hun wijk zien, met name na het wegvallen van de wijkvereniging vorig jaar. Er is momenteel geen ruimte om samen activiteiten te organiseren. Daarom is MIK gevraagd om via kunst en culturele activiteiten de sociale cohesie van de wijk te verbeteren.

Ludieke interventies, afgestemd op de behoefte van wijkbewoners, geven een positieve twist aan de wijk. Er zullen nieuwe verhalen voor en door de wijk gemaakt worden en gaan gonzen. De interventies geven stof tot spreken en leiden tot nieuwe verbanden. De beelden van deze interventies zullen gepresenteerd worden op een toren midden in de wijk. Hierbij geven de bewoners zelf tekst en uitleg over wat er gebeurd is. De toren wordt een tijdelijke totempaal waarin de nieuw gemaakte verhalen getoond worden en waar wijkbewoners op een creatieve manier samen komen.

Contactpersoon voor dit project

Susanne Dumoulin
06-19093981
susanne.dumoulin@mikweb.nl

Dit project is onderdeel van het programma

MIK in de wijk

MIK in de wijk

Cultuuraanjager: Susanne Dumoulin

Gemeente(s): Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode

Artistieke leiding

  • Susanne Dumoulin

Projecteigenaar

MIK ‘t Spectrum

Website(s)

Locatie(s)

Sint-Oedenrode
De wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos

Looptijd project

feb 2014 - apr 2015

Disciplines

Beeldend; Dans; Muziek; Theater; Architectuur; Overig

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

MIK in de wijk