translate share

De Wachtpost en Rick

Zorg met Ziel

De snelle en ingrijpende veranderingen in zowel de zorgsector als de culturele sector leidt tot nieuwe initiatieven om tegelijkertijd met die veranderingen ook verbeteringen te realiseren. Innovatie!

Proteion (zorginstelling) en Rick (culturele instelling) hebben elkaar daarin gevonden. Na verkenning op directieniveau van elkaars dagelijkse realiteit, wensen en krachten zijn we gekomen tot een gezamenlijk doel: de cliënt beter begrijpen en benaderen middels kunst en cultuur.

Maatschappelijke vraag: de eerste samenwerking is gericht op de intramurale zorg van dementerenden. Onder de naam “De Wachtpost en Rick, Zorg met Ziel” wordt er in co-creatie een product ontwikkeld waarmee de kwaliteit van leven van dementerenden verhoogd wordt. Dat product wordt vervolgens overgedragen aan mantelzorgers die daarmee een nieuwe en betekenisvolle manier krijgen aangeboden om met hun zorg ontvangende partner om te gaan.

Artistiek antwoord: vier interdisciplinair opgeleide docenten gaan, in aanwezigheid van een verzorgende, op zoek naar vergeten vaardigheden waar de dementerende echt door geraakt wordt. Dat kan schilderen zijn, zingen, dansen of een andere kunstdiscipline. De docenten ontwikkelen vervolgens een werkvorm die past bij die dementerende. Die werkvorm wordt vervolgens overgedragen aan de mantelzorger zodat die de actieve kunstbeoefening kan voortzetten. De aanwezigheid van de verzorgende zorgt er voor dat het proces goed verloopt en daar kan hij of zij in de omgang met de dementerende voordeel van hebben.

Co-creatie: de brongroep heeft bij de voorbereiding nauwelijks inbreng. Gesprekken met familie, vrijwilligers en verzorgers dragen bij aan de thema's die behandeld worden en de wijze waarop. De uitvoering en de omgang met de doelgroep vraagt een permanente aanpassing.

Waarde-creatie: mantelzorgers, verplegers en verzorgers krijgen nieuwe handvaten om op een betekenisvolle manier met dementerenden om te gaan. De relatie met de dementerende wordt gelijkwaardig doordat er samen met de dementerende naar verbeelding en verwondering gezocht wordt.

Contactpersoon voor dit project

Jan van Dongen
j.vandongen@ricknet.nl

Artistieke leiding

  • Jan van Dongen

Projecteigenaar

RICK

Website(s)

Locatie(s)

Heeze-Leende
De Wachtpost

Looptijd project

jun 2015 - nov 2015

Disciplines

Beeldend; Dans; Muziek; Theater

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

culturele organisatie; zorginstelling; ouderenwerk

De Wachtpost en Rick