translate share

Eten is weten

Verhalen rond de kookpotten van Delfshaven

Bewoners in de deelgemeente Delfshaven hebben hun wortels in landen over de hele wereld. Eten is weten laat de rijkdom daarvan zien en bracht bewoners en organisaties met elkaar in verbinding.

Een project dat groeit

De Theaterstraat begon met het idee om een 'multi-culinaire' theatervoorstelling te maken. Een voorstelling over eten, waarbij mensen met verschillende culturele achtergronden hun passie, betrokkenheid, en kennis over voedsel en smaak zouden inbrengen. Er werden contacten gelegd met een groep multiculturele bewoners van de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Rondom de voorstelling verzamelde zich al snel een aantal denkers: bewoners en medewerkers van instellingen uit Delfshaven. En al snel werd Eten is weten vervolgens geadopteerd door de Spaanse Vloot, een netwerkclub van locale creatieve ondernemers. Steeds meer talenten dienden zich aan en steeds meer instellingen raakten betrokken.

Voorstelling, onderzoek, tentoonstelling en conferentie

Uiteindelijk mondde Eten is weten niet alleen een voorstelling, maar ook uit een tentoonstelling met kookspullen uit de keukens van Delfshaven, klasse-opdrachten voor deelnemende scholen, een jongeren promotieteam, een winkeliersproject, een onderzoek naar de totstandkoming van het project en last but not least een conferentie over hoe een kunstproject kan bijdragen aan het versterken van wijkkracht (substedelijke netwerken en burgerschapsdynamiek). Een en ander is uitgebreid beschreven in de publicatie.

Theater

In de voorstelling haalden Delfshavenaren uit de hele wereld op theatrale wijze herinneringen, gedachten en verhalen op naar aanleiding van eten, geuren en smaken. Leidraad hierbij was de mythe van Persephone. Elke voorstelling was een waar feest, met heerlijk eten, gelardeerd door dans, muziek en spannend, ontroerend en verrassend theater.

Publicatie

Van het project is een mooi vormgegeven boekje gemaakt (download de pdf in de middenkolom). Het brengt in woord en beeld hoe het project is opgezet en in verschillende 'eindproducten' is uitgevoerd, en maakt de niveaus en verbanden inzichtelijk waarin Eten is weten van betekenis is geweest.

Over De Theaterstraat

In projecten van De Theaterstraat staat de ont-moeting centraal. Een 'moet' is een oud woord voor stempel; de Theaterstraat wil de stempels die mensen op elkaar drukken, wegnemen, door samen te werken aan theaterproducties. Het overkoepelende doel van de projecten is steeds om voorbij de hete aardappel, de enge jongere, de oude zak, de hoofddoek, de rolstoel, of de kansarme te kijken.

Contactpersoon voor dit project

Mieke de Wit
010 477 73 61
info@detheaterstraat.nl

Artistieke leiding

  • Mieke de Wit

Projecteigenaar

De Theaterstraat

Website(s)

Locatie(s)

Rotterdam; Rotterdam
Delfshaven

Looptijd project

jan 2007 - jul 2007

Opvoerings- of expositiedata

  • 01 jun 2007 - 30 jun 2007

Disciplines

Beeldend; Theater; Audio-visueel; Mode; Overig

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; particulier fonds; woningbouwcorporatie; culturele organisatie; midden- en kleinbedrijf (bijv. winkelier); vluchtelingenwerk; welzijnsorganisatie algemeen; basisschool; onderwijsorganisatie algemeen; partner niet genoemd in lijst

Documentatie