translate share

Feest der Liefde

Woonzorgcentrum Padua wil het kloppend hart van de wijk zijn. Dit project activeert bewoners van Padua én de wijk. Het brengt hen in aanraking met elkaar en met verschillende kunstdisciplines dor middel van workshops en een voorstelling op basis van hun eigen verhalen. Generaties ontmoeten elkaar. Ze delen samen verhalen en activiteiten. Nieuwe contacten worden gelegd.

Maatschappelijke vraag: er zijn steeds minder voorzieningen in de wijk en woonzorgcentra hebben een beperktere instroom gekregen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Padua gaat de uitdaging aan om zich verder te ontwikkelen als wijkfunctie en niet alleen de zelfstandig wonende ouderen van dienst te zijn maar ook andere generaties aan zich te binden.

Artistiek antwoord: de buurt en de bewoners worden gemobiliseerd middels de organisatie en presentatie van een brede waaier aan culturele activiteiten waar iedereen actief aan deel kan nemen. Er worden verhalen gevangen en teruggegeven. Enkele verhalen worden verwerkt tot klein-kunst en op theatrale wijze teruggegeven in solo-presentaties of in samenwerking met amateurgroepen. Basisschoolkinderen hebben hun eigen poster ontworpen olv een professional. Er is catering vanuit de buurt. Op de dag zelf zijn er ook doe-activiteiten en een verhalen tafel.

Co-creatie: de organisatie wordt vormgegeven samen met werknemers en bewoners van Woonzorgcentrum Padua en haar omgeving: kinderen van drie basisscholen, kookgroep 4 Women, banketbakker Floor van Lieshout, buurtbewoners, amateurdansers, amateurspelers en tal van vrijwilligers en familie.

Waarde-creatie: er ontstaan nieuwe relaties tussen verschillende groepen bewoners en leeftijdscategorieën (tieners en ouderen). Padua geeft vorm en inhoud aan haar nieuwe relatie met de wijk. De vertellers en hun sociale omgeving kijken op een nieuwe manier naar hun eigen levensgeschiedenis. Alledaags wordt wat minder gewoon.

Contactpersoon voor dit project

Elise Huibers
elise@huibersvanriel.nl

Artistieke leiding

  • Elise Huibers

Projecteigenaar

Factorium

Website(s)

Locatie(s)

Tilburg
Woonzorgcentrum Padua (De Wever)

Looptijd project

okt 2015 - feb 2016

Disciplines

Dans; Muziek; Theater

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

25 - 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

particulier fonds; zorginstelling; basisschool

Feest der Liefde