translate share

Floating Flowers

Drijvende tuinen in de wijk

Floating Flowers is een interactief project waarbij bewoners uit de Rivierenwijk in Deventer bepalen wat er gaat bloeit op een aantal drijvende tuinen. Iedereen die mee wil doen, vaart vanuit het entreegebouw met een bootje naar een van de eilanden. Daar kunnen deelnemers de bloemen zaaien die ze zelf graag zien.

Beeldende kunst en ontmoeting

Het project is ontworpen en begeleid door beeldend kunstenaar Lobke Meekes. Ontmoeting, interactie en betrokkenheid bij de eigen buurt en stad zijn belangrijke vertrekpunten. Bewoners ontwikkelen meer verantwoordelijkheidsgevoel voor de schoonheid van hun leefomgeving. Ze nemen het heft in handen en ontmoeten elkaar tijden het onkruid wieden, harken of snoeien. Ze verzamelen zaden en wisselen die uit. Samen werken bewoners aan een groeiende, bloeiende, letterlijk levende omgeving midden in de stad.

Als onderdeel van Floating Flowers zijn allerlei deelprojecten uitgevoerd. Zo bouwden de kinderen van een basisschool in de wijk een insectenhotel, deden ze bodemonderzoek en ontwierpen ze zelf insecten die ze vervolgens fotografeerden tijdens een workshop onder leiding van kunstenaar/fotograaf Jaap Groen.

Contactpersoon voor dit project

Lobke Meekes
lobkemeekes@gmail.com

Dit project is onderdeel van het programma

Kunst in mijn Buurt

Kunst in mijn Buurt

Cultuuraanjager: Annemarie van der Vegt

Gemeente(s): Deventer

Artistieke leiding

  • Lobke Meekes

Projecteigenaar

KC De Leeuwenkuil, afd. Bureau Kunstcircuit

Website(s)

Locatie(s)

Deventer
Rivierenwijk

Looptijd project

okt 2012 - dec 2016

Disciplines

Beeldend; Audio-visueel; Architectuur

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

Kunst in mijn Buurt

Animatiefilmpjes