translate share

Foe Ooi Leeuw

Kunstenaars en Chinese ouderen betrokken bij ontwerp wooncomplex

Veel ouderen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, zouden graag samen in één huis wonen. In Nederlandse verzorgingstehuizen dreigen zij te vereenzamen. Vooral wanneer het gaat om mensen die de Nederlandse taal niet (goed) spreken. Een speciale woongroep kan uitkomst bieden. Maar gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars hebben vaak geen idee van de woonwensen van hun (toekomstige) bewoners.

Chinese woongroep

In Amsterdam-Zuidoost staat sinds 2009 het appartementencomplex Foe Ooi Leeuw, met 54 appartementen voor ruim tachtig oudere Chinezen. Bij de ontwikkeling van het complex werden hun wensen en verlangens gehoord. En daarbij werden ook kunstenaars betrokken. Het complex is gebouwd en vormgegeven volgens de Chinese cultuur en levensovertuiging.

Kunstenaars gaven de inrichting mede vorm. Ze gingen met bewoners aan het werk om onuitgesproken wensen expliciet te maken, zodat de zorginstelling en de projectontwikkelaar daarmee aan de slag konden. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat de grootste wens van de ouderen een ruime, gezamenlijke woonkeuken was. Die was niet in de oorspronkelijke bouwplannen opgenomen, maar werd toen alsnog ingepast. Ook ontwierpen kunstenaars en toekomstige bewoners samen een aantal gebruiksvoorwerpen voor de inrichting, zoals een activiteitenkalender en een aantal schilderingen.

Social design

Ontwerpsters Laura Braspenning en Irma van Weeren gingen samen met de Chinese ouderen van de woongemeenschap op zoek naar een manier om de sociale interactie tussen de bewoners te bevorderen. Daarbij nam immaterieel erfgoed een belangrijke plaats in. De samenwerking mondde uit in de realisatie van een 900-delig Chinees huisservies.

Publicatie

Over het huis is ook een boekje geschreven: Foe Ooi Leeuw: Huis om in harmonie samen te leven. Het bevat interviews en achtergronden en is bedoeld als handleiding en inspiratiebron voor andere senioren die een woongroep in het leven willen roepen
 (ISBN 978-90-807386-5-2 bestellen via www.cultuur-ondernemen.nl)

Cultuur-Ondernemen ontwikkelde het kunstproject tijdens de bouw en inrichtingsfase van het huis. Young Designers & Industry begeleiden de kunstenaars op artistiek vlak.

Contactpersoon voor dit project

Krista Heijster
020-530 59 66
kheijster@cultuur-ondernemen.nl

Artistieke leiding

  • Krista Heijster

Projecteigenaar

Young Designers & Industry

Website(s)

Locatie(s)

Amsterdam
Zuidoost

Looptijd project

jan 2009 - dec 2009

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; woningbouwcorporatie; culturele organisatie; zorginstelling; ouderenwerk; welzijnsorganisatie algemeen

Documentatie

Film over het project
Officiële opening door Job Cohen