translate share

Hart voor je wijk 1

Het project "Hart voor de wijk " houdt in dat er een cultureel participatieprogramma voor de bewoners in Nederweert West wordt georganiseerd, waarin kinderen een verbindende schakel vormen voor een culturele interventie, die de wijk in beweging zet.

Maatschappelijke vraag: om een beeld van de buurt te vormen is een vooronderzoek gedaan. Uit gesprekken met o.a. de gemeente, het jeugdhonk, de kinderopvang de woningbouwvereniging en de school komt naar voren dat deze wijk zich kenmerkt door relatieve armoede en weinig sociale cohesie. Het beeld van de omgeving komt over als troosteloos en leeg, al zijn er voldoende faciliteiten. Na gesprekken met verschillende buurtbewoners bleek dat ze de woonomgeving toch wel prettig vonden. Wat wel opvalt is dat men elkaar amper kent en dat er geen geld is om deel te nemen aan activiteiten.

Artistiek antwoord: leerlingen van de basisschool gaan op ontdekkingstocht in de eigen wijk. Wie woont er? Wie ken ik? Wat is er te doen? Wat zou er gedaan kunnen worden? De kinderen houden interviews in de wijk. Foto’s van de geïnterviewde buurtbewoners, gemaakt door een professionele fotograaf, worden door de kinderen omgezet in een kleurrijk portret. Deze worden in affichevorm door de hele wijk voor de ramen van de betreffende buurtbewoners getoond. Als één grote wijkexpositie maar ook als aankondiging van de 'Hart voor je Wijk' eindmanifestatie.

Co-creatie: de leerlingen krijgen zo veel mogelijk zelf de regie op de interviews en de portretten. Ze worden daarbij ondersteund door professionals van RICK. De wijkbewoners worden door de kinderen geactiveerd. De organisaties die actief zijn in het Hart van de Wijk bundelen de krachten voor de organisatie van de eindmanifestatie. De samenwerking en resultaten van kinderen en buurtbewoners hebben uiteindekijk een hogere intensiteit dan de eindmanifestatie.

Waarde-creatie: tijdens de expositie zelf leren de bezoekers de mensen en de wensen van de wijk kennen. De buurtbewoners zelf leren door naar de expositie te komen niet alleen op een nieuwe manier naar de ander en de buurt, maar ook naar zichzelf te kijken. Het proces van het project wordt getoond door middel van een videoverslag, waarin de verkenning en een greep uit de interviews te zien zijn. De ontmoetingen tijdens de expositie kunnen het begin zijn van nieuwe initiatieven. Het eindbeeld dat ontstaat en waarin de affiches hergebruikt kunnen worden, zorgt voor een permanente blikvanger.

Contactpersoon voor dit project

Danielle Coppen
roy.daan@ziggo.nl

Artistieke leiding

  • Danielle Coppen

Projecteigenaar

RICK

Website(s)

Locatie(s)

Nederweert
Basisschool, Jeugdhonk, Kinderopvang, Sportcentrum op 'De Bengele' in Nederweert West

Looptijd project

mrt 2015 - jun 2015

Disciplines

Beeldend; Muziek; Theater; Audio-visueel

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

jongerenwerk; basisschool

https://www.youtube.com/watch?v=KKPa-7pMuFA