translate share

HEBECA

De Grootste Locatievoorstelling van 2012 in Friesland

HEBECA is een meeslepend openluchtspektakel aan de oever van het Bergumermeer. Een grootschalig community art project met 950 dorpsbewoners uit Jistrum die samenwerken met topacteurs als Peter Tuinman, het nationaal kampioen Fanfare-orkest Joost Wiersma (uit Jistrum), Friese paarden en hun menners (uit Jistrum), natuurbeheerders van Staatsbosbeheer, boeren uit de omgeving en artistiek leider en regisseur Dirk Bruinsma. Het project heeft een lange aanlooptijd waarin allerlei activiteiten worden ontwikkeld rond het thema gemeenschapsenergie. Samen met de dorpsbewoners wordt er gestalte gegeven aan deze activiteiten. Niet in die zijn dat wij bedenken en zij uitvoeren maar waar gezamenlijke energie voor resultaat zorgt. De activiteiten zijn gestart op 10 september 2011 met het HEBECA festijn, een dag voor mensen uit Jistrum, vanuit alle lagen van de bevolking. Een dag die in het teken stond van samen zijn, samen praten en samen ontdekken. Wat is de kracht van een kleine gemeenschap? Vanaf die dag zijn er tal van activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd in de aanloop naar de grote voorstelling HEBECA. Een HEBECA Sint Maarten Tocht, een HEBECA nieuwjaarsstunt met de jongeren van het dorp, een fotowedstrijd op de basisscholen, verschillende spannende activiteiten rond het thema 'vlas', waaronder een doe-excursie in het vlasmuseum in Ee, een vlastocht in het natuurgebied van de voorstelling en een vlas zaaiwedstrijd in het dorp. HEBECA is een feest voor alle zintuigen geworden, zowel voor de deelnemers als voor het publiek!

*Foto's voorstelling HEBECA: René den Engelsman en Moon Saris

Contactpersoon voor dit project

Dirk Bruinsma
dirk@hebeca.nl

Artistieke leiding

  • Dirk Bruinsma

Projecteigenaar

Stichting Sjoch!

Website(s)

Locatie(s)

De Broekpolder, een natuurgebied van Staatsbosbeheer aan de oever van het Bergumeer. Met sterke betrokkenheid van de 950 inwoners van het Friese dorp Jistrum.

Looptijd project

jan 2011 - dec 2012

Opvoerings- of expositiedata

  • 07 sep 2012 - 22 sep 2012

Disciplines

Muziek; Taal; Theater

Campagnebeeld HEBECA
Jan Willem Hofma als Broccoli voor de Electriciteitscentrale
De HEBECANEN, topamateurs uit de omgeving spelen mee
Het immense decor, met muziekver. Joost Wiersma ín het decor
De Engelen van Hebeca en Dirk Geerdink als Aleksander
Stilte voor de storm: kan Glin afscheid nemen van Karina?
HEBECA is op 10 sept. 2011 gestart met het HEBECA festijn