translate share

Het Landschap Vertelt

Verhalenweken voor ouderen

In de verhalenweken staan telkens een week lang verhalen uit het leven van ouderen centraal. Een week start met een voordracht door een professioneel verteller. Daarna volgen workshops 'verhalen vertellen' olv een theatermaker, waarbij de oudere deelnemers worden ondersteund door leden van de lokale amateurkunstvereniging. Iedere week wordt afgesloten met een eindpresentatie voor familie en omwonenden.

De verhalenweken vinden paats op voor ouderen toegankelijke locaties. Het project is gericht op zelfstandig wonende ouderen waabij ontmoeting en participatie belangrijke doelstellingen zijn. De weken vinden plaats in de hele regio Rond Nijmegen.

Contactpersoon voor dit project

Boaz Boele
info@circustheaterstoffel.nl

Dit project is onderdeel van het programma

Cultuurpact Rond Nijmegen

Cultuurpact Rond Nijmegen

Cultuuraanjager: Marieke van de Geyn

Artistieke leiding

  • Boaz Boele

Projecteigenaar

KCG (Kunst en Cultuur Gelderland)

Website(s)

Locatie(s)

Ubbergen; Wijchen; Groesbeek; Druten; Heumen; Millingen aan de Rijn; Beuningen
De verhalenweken vinden plaats in zorgcentra, soms ook op een zorgboerderij.

Looptijd project

dec 2011 - jan 2013

Opvoerings- of expositiedata

  • 21 dec 2012 - 28 dec 2012
  • 08 mei 2012 - 28 dec 2012

Disciplines

Taal; Theater

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

Cultuurpact Rond Nijmegen