translate share

Het Leeft hier

’t Leeft hier is een theatervoorstelling over de geschiedenis van de Maastrichtse wijk Malberg, die in het kader van het Buurtontwikkelingsplan een grote metamorfose ondergaat.

Wijkbewoners leveren de inhoud voor het script. Geïnteresseerde bewoners krijgen toneellessen en daaruit worden de acteurs geselecteerd. Professionals van Setheater schrijven het script, doen de regie, stimuleren het groepsproces, en bewaken de spelkwaliteit. Welzijnsorganisatie Traject enthousiasmeert de wijkbewoners en brengt het project onder de aandacht.

In dit project worden bewoners gestimuleerd hun creativiteit in te zetten en toeschouwers krijgen een andere kijk op de wijk. Een binnenkijkje van de bewoners die de voorstelling mede-vormgegeven.

Het project is een gezamenlijk initiatief van Buurtplatform Malberg, Stichting Trajekt en Setheater, in samenwerking met Projectgroep Manjefiek Malberg.

Contactpersoon voor dit project

An Geenen

Artistieke leiding

  • An Geenen

Projecteigenaar

Setheater

Website(s)

Locatie(s)

Maastricht
Malberg

Looptijd project

nov 2007 - jan 2009

Disciplines

Theater