translate share

Het Pennywafelhuis

Een sociaal-artistiek project voor ouderen

Het Pennywafelhuis is een concept van beeldend kunstenaar Marlou Pluijmaekers en Kunsteducatie Walcheren. Het wordt opgezet als een sociaal-artistiek project in Dauwendaele in Middelburg, waar veel ouderen wonen. De verbindende kracht van ‘artist in residence’ – de kunstenaar die (tijdelijk) intrek neemt in een leegstaand appartement en vervolgens het atelier open stelt, aan het werk gaat (met specifiek schilderen), buurtbewoners ontvangt, in gesprek gaat en hen schildert en ook aan het schilderen krijgt - staat in het project centraal.

Maatschappelijke vraag: Zeeland vergrijst in een hoger tempo dan het landelijk gemiddelde. Het project richt zich in Middelburg op de wijk Dauwendaele, een wijk met een grote culturele diversiteit, verspreide drugs- en overlastproblematiek en in sommige delen sterke vergrijzing. De sociale binding en cohesie zijn niet sterk ontwikkeld en er zijn weinig sociaal-culturele voorzieningen. Bezorgdheid is er over die ouderen die min of meer onzichtbaar zijn geworden. Die de aansluiting kwijt zijn en ook nauwelijks nog mee doen met georganiseerde activiteiten. Hun verhalen, kwaliteiten en talenten worden onzichtbaar.

Artistiek antwoord: het project heeft als primair doel de vergroting van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van ouderen met een vereenzamingsproblematiek. In de aanpak legt Marlou Pluijmaekers zich er op toe om met en vanuit haar beeldende invalshoek mensen zich welkom te laten voelen in het atelier, op adem te laten komen, nieuwsgierig te maken, in gesprek te brengen en uiteindelijk zelf aan de slag te laten gaan. De basis bestaat uit het er ‘zijn’ en werken als kunstenaar met de eigen kunstzinnige middelen – waarnemen/uitdrukken, schetsen/verbeelden, kleur en structuur aanbrengen, verfijnen en verdiepen.

Co-creatie: de werkwijze kent drie fases. In fase 1 wordt een lege 'atelier' ruimte kleur gegeven met actieve inbreng van de deelnemers en een dialoogtafel met netwerkpartners. In fase 2 schildert Marlou één op één portretten en zorgt zij dat de betrokkenen zich gezien en gehoord voelt. De andere deelnemers werken ondertussen aan eigen werkstukken. In fase 3 wordt gezamenlijk een expositie van het werk georganiseerd en wordt de sociale en professionele omgeving weer uitgenodigd. Het is dan aan dit gezelschap om samen te bedenken of en in welke vorm zij deze impuls een vervolg kunnen geven.

Waarde-creatie: de kunstenaar vertrek na de drie fases naar een nieuwe groep op een nieuwe plek. Zij heeft dan bijgedragen aan persoonlijke ontwikkeling in termen van een beter zelfbeeld, aan sociale cohesie door betekenisvolle nieuwe ontmoetingen te veroorzaken, aan fysieke leefbaarheid door een nieuwe ontmoetingsplek te creëren en aan publieke beeldvorming door de sociale en professionele omgeving te laten ervaren dat verondersteld kwetsbare ouderen ook nog voor nieuwe dromen kunnen gaan.

Contactpersoon voor dit project

Marlou Pluymaekers
marloupl@zeelandnet.nl

Artistieke leiding

  • Marlou Pluymaekers

Projecteigenaar

Kunsteducatie Walcheren

Website(s)

Locatie(s)

Middelburg
Dauwendaele

Looptijd project

apr 2016 - apr 2017

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

meer dan 50 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

woningbouwcorporatie; zorginstelling; welzijnsorganisatie algemeen

Het Pennywafelhuis
Het Pennywafelhuis