Kantine Oost 1

Wortelen in de gemeenschap

Projecteigenaar:
5eKwartier
Looptijd:
1 september 2010 - 30 juni 2011
Gemeente(s):
Haarlem
Onderdeel van programma:
Programma 5eKwartier

Van 2011 t/m 2013 ontwikkelt en regisseert 5eKwartier,
parallel aan de fysieke renovatie van het Haarlemse Reinaldapark, een interactief cultureel proces, wat leidt tot een levend netwerk van actieve bewoners, een nieuw bos en groene ontmoetingsplekken in de wijk. Een groeiend aantal bewoners en partners is betrokken en het project heeft
een brede uitstraling binnen en buiten de wijk. Het centrale thema van KantineOost is groei. Levend symbool van groei zijn de groei van bomen en de groei van het bos in de wijk. De bomen staan symbool voor de persoonlijke ontwikkeling van individuele buurtbewoners en het bos staat symbool
voor een actieve groep bewoners die zich inzet voor een levende ontmoetingsplek in het park. Bewoners zijn de kwekers van een nieuw bos in de wijk. Elk voorjaar planten bewoners 111 jonge bomen in potten. Vervolgens verzorgen zij de jonge bomen op schoolpleinen, balkons en tuintjes in de wijk. In drie jaar tijd worden 333 bomen geplant
en opgekweekt. Na drie jaar krijgen alle bomen een definitieve plek in het gerenoveerde Reinaldapark. Elk seizoen komen alle bomen en kwekers bij elkaar en vormen samen een tijdelijke, groene en levende ontmoetingsplek.
Dit zijn jaarlijks terugkerende kleinschalige, laagdrempelige buurtfestivals met een cultureel aanbod voor de buurt. De jonge bomen vormen letterlijk de arena voor ontmoetingen, een podium voor persoonlijke groei-verhalen van buurtbewoners en een proeftuin voor talent uit de buurt. Afhankelijk. van het seizoen verandert het tijdelijke bos van karakter en vorm. Maar zo helder als het hier boven beschreven staat, zo was dat in najaar van 2010 nog niet. Hieronder de ontstaansgeschiedenis.

Project info

publiciteit foto Kantine Oost 1
Ingrid Docter