translate share

Kleurenexplosie

Kleur in een stenige bloemkoolwijk

Sonja Klein zit in een rolstoel en is als gevolg van een beroerte moeilijk te verstaan. Ondanks haar lichamelijke handicap woont ze zelfstandig en is ze een vrolijk, expressief mens. Ze maakt kleurrijke schilderijen en kaarten.

Sonja nam het initiatief voor een muurschildering bij de speeltuin. Ze maakte een aantal ontwerpen. Cultuurscout Lies Joosten koppelde Sonja aan een in de wijk wonend kunstenares: Mimi van Bindsbergen. Samen met een aantal buren voerden Mimi en Sonja het project verder uit. De cultuurscout bleef als coach betrokken.

Stichting Grrroen in Kronenburg ondersteunt bewonersinitiatieven die de wijk groener en/of kleurrijker maken.

Contactpersoon voor dit project

Mimi van Bindsbergen

Dit project is onderdeel van het programma

Kunst in de wijk Arnhem

Kunst in de wijk Arnhem

Cultuuraanjager: Marijn Swarte

Gemeente(s): Arnhem

Artistieke leiding

  • Lies Joosten
  • Mimi van Bindsbergen

Projecteigenaar

St. Grrroen in Kronenburg

Website(s)

Locatie(s)

Arnhem
Kronenburg (Arnhem-Zuid)

Looptijd project

mei 2013 - okt 2013

Disciplines

Beeldend

Aantal deelnemers

i

Aantal deelnemers (geen kunstenaars) met een actieve, participerende rol in het ARTISTIEKE proces.

1 - 10 personen

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

gemeente; woningbouwcorporatie; culturele organisatie; partner niet genoemd in lijst

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

Kunst in de wijk Arnhem

Documentatie

Trefwoorden

bewonersinitiatief * muurschildering * openbare ruimte