translate share

KrisKras Burgersdijk

Schetsboek van wijkverhalen als vertrekpunt voor gesprek

Hoe beleven bewoners het dagelijks leven in Burgersdijk, een kleine buurt in Deventer? Beeldend kunstenaar Lies Kortenhorst ging kris-kras op verkenning door de wijk, op zoek naar verhalen. Ze tekende wat haar opviel en sprak met mensen die ze tegenkwam op straat, of thuis.

Aanleiding tot gesprek

Het project mondde uit in een boekje dat een beeld geeft van wat er leeft onder de bewoners van Burgersdijk. Het maakt leefervaringen en verbindingen zichtbaar en laat zich lezen als een getekend verslag met verhalen en waarnemingen uit het dagelijks leven in een kleine wijk. Een sfeertekening van binnenuit, die bewoners aanleiding geeft om met elkaar en met instanties in gesprek te gaan over zaken die er spelen. Binnen het programma van de cultuuraanjager in Deventer wordt gewerkt aan een vervolgactiviteit.

Culturele middag

Het boekje werd tijdens een culturele middag gepresenteerd aan bewoners en de woningbouwvereniging. Ontmoeting stond centraal en er waren workshops striptekenen en gedichten maken.

Vergeten wijk

Burgersdijk werd in de jaren zeventig als nieuwbouw neergezet op de voormalige Molenbelt: een eigenzinnig buurtje met een slecht imago. Inmiddels ligt Burgersdijk een beetje vergeten aan de rand van nieuwbouwwijken uit de jaren negentig. Burgersdijk valt buiten de herstructureringsgebieden van de stad. De relatief grote en goedkope laagbouwwoningen die er staan, worden sinds kort te koop aangeboden.

Contactpersoon voor dit project

Lies Kortenhorst
06- 20636450
info@lieskortenhorst.nl

Dit project is onderdeel van het programma

Kunst in mijn Buurt

Kunst in mijn Buurt

Cultuuraanjager: Annemarie van der Vegt

Gemeente(s): Deventer

Artistieke leiding

  • Lies Kortenhorst

Projecteigenaar

KC De Leeuwenkuil, afd. Bureau Kunstcircuit

Website(s)

Locatie(s)

Deventer
Burgersdijk

Looptijd project

jul 2012 - sep 2013

Opvoerings- of expositiedata

  • 03 jul 2013 - 03 jul 2013

Disciplines

Beeldend

Partners

i

Organisaties die een substantiële bijdrage leveren in geld of mensuren. Het kan gaan om één of meerdere van genoemde organisaties.

woningbouwcorporatie

Project is onderdeel van

i

Sommige projecten zijn onderdeel van meerjarige beleidsprogramma's voor community arts. Binnen zo'n programma worden door de jaren heen meerdere projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Programma's zijn gericht op een bepaald gebied, een doelgroep, of een specifiek thema.

Meestal heeft een cultuuraanjager of - intendant de regie op een dergelijk programma.

Meer informatie en achtergronden kun je lezen in hoofdstuk 4 van de publicatie 'Cultuur nieuwe stijl'.

Kunst in mijn Buurt

Documentatie